L'oficina d'habitatge de Martorell atén gairebé 5.000 usuaris

06.11.2015 | 07:29

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de Martorell va atendre 4.990 usuaris l'any 2014. La majoria de consultes eren relacionades amb els ajuts al lloguer (56%), seguides de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social (27%), ajuts a la hipoteca (11%), ajuts nou habitatge (3%), Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Catalunya (2%) i cèdules d'habitabilitat (1%).
L'OLH ofereix informació i assessorament general sobre habitatge. També realitza els tràmits per a la borsa d'habitatges de lloguer de mediació social, registre de sol·licitants d'habitatges protegits, ajuts al pagament del deute del lloguer, ajuts anuals al lloguer, ajuts al deute per hipoteques, ajuts per accedir a un nou habitatge provinent de desnonament, ajuts a la rehabilitació i cèdules d'habitabilitat.
A Martorell hi ha 90 pisos buits propietat d'entitats financeres, i fer que es puguin cedir a gent amb necessitats d'habitatge és una de les prioritats de l'Ajuntament de Martorell. Treballa al costat de la resta de municipis del Baix Nord, a través d'una plataforma. Si no es compleix l'objectiu d'alliberar pisos per a gent necessitada, l'Ajuntament de Martorell sancionarà els bancs.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema