Olesa destina12 pisos de l'antiga caserna a ús social

Els habitatges tenen un ús preferent per a famílies amb pocs recursos econòmics És el punt final d'una lluita Generalitat-Estat

22.10.2016 | 07:33

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya adjudicarà 12 dels habitatges de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a famílies olesanes amb pocs recursos econòmics. Avui comença el termini per presentar sol·licituds per accedir-hi. La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, visita avui Olesa per escenificar aquesta propera adjudicació.
Aquesta assignació ha estat possible un cop resolt el litigi entre el ministeri de l'Interior i l'Incasòl per la propietat de l'antiga caserna. Des que l'espai, al barri de Sant Bernat, va quedar en desús (coincidint amb el replegament definitiu de la Guàrdia Civil i el desplegament a tot el territori català dels Mossos d'Esquadra, el novembre del 2007) van ser nombrosos els intents de l'Ajuntament d'Olesa per recuperar-lo per a ús comunitari. De fet, ja el 2007 diversos diputats van preguntar al Congrés per les intencions del ministeri envers la caserna, i anys després, el 2013, el mateix ministeri va fixar en 1,7 milions d'euros el preu de venda de l'edifici a l'Ajuntament d'Olesa, una opció que el consistori va desestimar per l'elevat cost.
L'Ajuntament, segons han explicat fonts municipals, ha intensificat els darrers mesos els contactes amb l'Incàsol per aconseguir que els habitatges passin en règim de lloguer a famílies desafavorides econòmicament. Finalment, i tal com ha explicat el regidor d'Habitatge, Jordi Martínez, ha quedat prou justificat que l'antiga caserna és propietat de l'Incasòl i, per tant, "s'ha pogut tirar endavant el projecte de rehabilitació dels 16 pisos que hi ha a l'edifici per destinar-los a ús social".
Ara és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui gestiona els pisos de l'antiga caserna, oficialment el bloc 1 del grup Santa Oliva I d'Olesa. L'edifici està integrat per 16 habitatges, tots de 3 dormitoris, amb unes superfícies útils de 66,60 m2 (8 habitatges) i 68,04 m2 (8 habitatges). Ara s'han de rehabilitar, unes obres que la Generalitat calcula que han d'estar enllestides cap al mes de febrer.
Aquests habitatges seran adjudicats per la Direcció de Promoció de l'Habitatge. Es farà una reserva de dos habitatges destinats a atendre casos de la Mesa d'emergències socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i una altra de dos habitatges més a favor de l'Ajuntament per atendre casos dels Serveis Socials municipals com a habitatges compartits. La resta es destinaran al lloguer.
i els contractes de lloguer d'aquests habitatges es regiran per la Llei d'arrendaments urbans i per assimilació per la normativa d'habitatges amb protecció oficial. L'import del lloguer oscil·larà entre 266,16 euros i 271,89 euros, i a aquesta renda mensual caldrà afegir la repercussió de l'IBI, la taxa de brossa i el servei de neteja, per al cas que aquest sigui contractat.

Les persones que vulguin sol·licitar algun d'aquests habitatges hauran d'acreditar aquests requisits:

? Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi d'Olesa de Montserrat i amb una antiguitat continuada de 3 anys a comptar des de la data d'inici del termini de recollida de sol·licituds.

També s'admetran, amb caràcter subsidiari, les sol·licituds on la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi i no acompleixi l'antiguitat exigida anteriorment però tinguin una antiguitat d'un any com a mínim. Aquestes sol·licituds només participaran del sorteig per al cas que el nombre de sol·licituds anterior sigui insuficient.

? Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge. S'exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l'Habitatge.

? No superar la ràtio màxima d'ocupació de 6 persones.

? Ingressos de la unitat de convivència en còmput anual de l'any 2015 (ingressos nets) superiors a 4.685 ? euros i inferiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat segons els membres de la unitat de convivència.

Entre totes les persones sol·licitants admeses es realitzarà un sorteig públic de determinació de les persones adjudicatàries. I entre totes les persones adjudicatàries es realitzarà un sorteig públic per a assignar l'habitatge concret. Les sol·licituds, que s'hauran d'adreçar en model normalitzat i adjuntant la documentació requerida, es poden obtenir i s'han de lliurar i registrar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en horari d'atenció al públic. El termini de presentació de les sol·licituds és des del 17 d'octubre de 2016 fins al 18 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Precisament, aquest dilluns, que és quan comença el termini per presentar sol·licituds, visita l'antiga caserna la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs. El regidor d'Habitatge d'Olesa, Jordi Martínez, ha destacat que s'aprofitarà la visita per parlar amb la consellera d'altres temes que preocupen l'Equip de Govern en l'àmbit de l'habitatge.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema