El Constitucional suspèn preceptes de la llei catalana d´igualtat entre dona i home

Els magistrats també admeten a tràmit un recurs de la Generalitat contra la Llei espanyola de protecció civil

03.05.2016 | 16:38

El Tribunal Constitucional (TC) ha fet púbiques aquest dimarts les providències per les què admet a tràmit els recursos del govern espanyol contra les lleis del Parlament d'igualtat entre dones i homes (17/2015), simplificació administrativa (16/2015) i d'impost sobre els pisos buits (14/2015). L'admissió a tràmit implica la suspensió cautelar de diversos preceptes de les tres normes perquè l'executiu espanyol en funcions ha incorporat als seus recursos la petició perquè s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució, de manera que els articles afectats queden suspesos mentre no hi hagi un pronunciament dels magistrats. El TC també ha admès a tràmit un recurs de la Generalitat contra la llei del Congrés que regula el Sistema Nacional de Protecció Civil (17/2015) i un conflicte de competències de la Generalitat contra el reial decret que regula el Pla d'Impuls al Medi Ambient (1007/2015), tot i que en aquest cas l'admissió no suposa la suspensió d'aquestes normes.

Les tres lleis del Parlament que queden cautelarment suspeses són les que el govern espanyol va decidir recórrer fa dos divendres. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar que l'executiu actua d'acord als informes jurídics que apunten a una invasió competencial per part del Parlament de Catalunya. "Estem convençuts que les normes entren en matèries reservades de l'Estat", va dir Català, que va justificar la petició perquè s'apliqui la suspensió cautelar automàtica de la norma perquè les tres lleis tenen "la transcendència suficient" perquè sigui així. "L'impacte que tenen els continguts de les lleis justifica la mesura cautelar", va sentenciar.

Llei d'igualtat entre dones i homes

El recurs contra la Llei 17/2015 d'igualtat entre dones i homes comporta la suspensió dels articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44, 59 i 64 de la norma. Són articles centrals de la norma. El primer és el que estableix que les empreses han d'adoptar mesures per prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe i han de donar resposta a les denúncies i reclamacions que els puguin formular els treballadors afectats. L'article 36 dicta que les empreses han d'estar obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i que els poders públics han d'afavorir l'elaboració de plans d'igualtat a les empreses.

L'executiu espanyol també ha forçat la suspensió dels articles 29, 40 i 41 de la Llei que estableixen que els sindicats han d'adjudicar a un delegat sindical la funció de vetllar per la igualtat de tracte, que hi ha d'haver una representació paritària dels dos sexes a la negociació col·lectiva i que cal incorporar la perspectiva de gènere als expedients de regulació d'ocupació.

L'article 44, també suspès, estableix que en el terreny dels riscs laborals les empreses hauran de tenir en compte la diferent exposició als factors de risc d'homes i dones. L'article 59 és el que tipifica les infraccions, i el 64 el que estableix la concurrència de les sancions amb l'ordre jurisdiccional penal.

Impost sobre pisos buits

El recurs contra la Llei 14/2015 per la què es crea un impost sobre els habitatges buits ha suposat la suspensió dels articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei, que estableixen que aquest és un tribut propi de la Generalitat sobre els habitatges que estiguin desocupats durant més de dos anys de manera injustificada, i que l'han de pagar els propietaris o persones jurídiques que en tenen la titularitat. L'article 12, també suspès, és el que estableix les quantitats que cal pagar.

Simplificació administrativa

El recurs contra la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals afecta l'article 19.6 de la norma, que estableix que la Comissió de Govern local de Catalunya pot identificar d'ofici o a iniciativa d'un municipi les mesures de suspensió temporal de la prestació d'activitats i serveis públics atribuïts per una llei sectorial a Catalunya i proposar les accions necessàries per a iniciar el procediment de suspensió.

Recursos del Govern contra normes de l'Estat

El Tribunal Constitucional també ha admès a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat i un conflicte de competències plantejats per la Generalitat contra una Llei i un decret espanyols, tot i que en aquest cas l'admissió a tràmit no comporta la suspensió.

El recurs d'inconstitucionalitat es dirigeix contra la Llei 17/2015 del Congrés dels Diputats que regula el Sistema Nacional de Protecció Civil. La Generalitat va recórrer contra els articles 3, 4, 14.3, 17.1, 2 i 4, 23.1, 26,2 i 3 i 29. El Govern assegura que la norma conté un gran nombre d'incorreccions i formulacions poc precises que no permeten acotar adequadament els conceptes i que plantegen "dubtes sobre el seu encaix constitucional" que "afecten la seguretat jurídica i limiten l'exercici dels poders i les facultats associades a àmbits propis de la Generalitat".

El conflicte de competències és contra el decret 1007/2015 del govern espanyol que regula l'adquisició pel Fons de Carbó per a una Economia Sostenible de crèdits de carbó del Pla d'Impuls al Medi Ambient al sector de l'Empresa, el PIMA Empresa. En concret contra l'assignació de funcions executives a òrgans estatals als articles 6; 7.1, 2, 4, 5 i 6; 9.1; 11.2 i l'Annex II. Segons el Govern, que actua en base a un informe del Consell de Garanties Estatutàries, el decret vulnera les competències de la Generalitat en matèria de Medi Ambient recollides a l'Estatut

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Arreu

Crespo creu que la seva mala relació amb Fraga va perjudicar Correa

Crespo creu que la seva mala relació amb Fraga va perjudicar Correa

El número dos de Gürtel, Pablo Crespo, va opinar que el fet que Francisco Correa el fitxés el...

El Govern vol augmentar el control a les policies locals

El Govern vol augmentar el control a les policies locals

Interior planteja que els agents municipals comparteixin numeració amb els Mossos, però no una...

Iglesias: ´hi ha més delinqüents potencials en aquesta cambra que a fora´

Iglesias: ´hi ha més delinqüents potencials en aquesta cambra que a fora´

El secretari general de Podem reclama per al seu partit el paper d'"oposició real"

Enllaços recomanats: Premis cinema