Els microcrèdits impulsen l'ocupació

Esade constata que els negocis impulsats gràcies a aquest tipus de préstecs van crear
9.855 llocs de treball a Catalunya l'any passat i gairebé 6.000 més en sis mesos del 2015

06.08.2015 | 07:43

L'Institut d'Innovació Social de l'escola de negocis Esade ha publicat aquesta setmana un estudi on fa una estimació de llocs de treball creats amb l'ajuda de microcrèdits. Ho fa a partir de les dades de MicroBank, la principal entitat especialista en aquest tipus de petits préstecs. Segons l'informe, gràcies als préstecs concedits per aquest banc, es van crear 9.855 llocs de treball l'any 2014. I en tan sols els 6 primers mesos del 2015, s'ha registrat una forta acceleració i s'estima en 5.972 la creació de llocs de treball a Catalunya amb el suport de microcrèdits.
L'estudi assenyala diferents aspectes d'interès a l'hora d'analitzar la importància social d'aquest tipus d'instruments. En primer lloc, queda constatat que si abans de la crisi el microcrèdit es dirigia essencialment a afrontar situacions d'exclusió social, progressivament va guanyant pes el seu paper per fomentar l'emprenedoria i la generació de riquesa i ocupació.
L'estudi, realitzat sobre la base d'una enquesta entre més de 800 clients, revela que el perfil tipus del beneficiari del microcrèdit és un home (el 59% del total), espanyol (83%), entre 36 i 50 anys (46%), amb estudis secundaris (42%) i que treballava com a autònom abans d'engegar el seu propi negoci (44%). Un 24% del total estava a l'atur abans d'iniciar el seu projecte empresarial. Els menors de 35 anys continuen sent un dels col·lectius més actius en la petició de microcrèdits i representen el 27% del total. El motiu principal per afrontar un projecte d'emprenedoria és la necessitat econòmica, en el 30% dels casos, enfront del 28% que afirmen haver vist una oportunitat clara de negoci.
Respecte a la retribució econòmica, la majoria dels emprenedors declara uns ingressos nets anuals inferiors a 25.000 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema