Excedències: quant duren i qui pot demanar-les

El dret laboral d'un treballador a deixar temporalment el seu lloc inclou diverses clàusules i excepcions

25.01.2016 | 07:49
Excedències: quant duren i qui pot demanar-les

L'excedència és un dels drets laborals que no van canviar després de la reforma laboral de 2012. Es tracta de l'opció que un treballador té de deixar la seva ocupació temporalment i de forma voluntària. Aquest dret proporciona a l'empleat prioritat en els processos de selecció de personal si ell mateix decideix tornar encara que no garanteix de manera absoluta que l'empleat sigui readmès.

La sol·licitud d'excedència se sol realitzar per treballar temporalment per a una altra empresa, institució o projecte, per conciliar amb cures familiars o dedicar temps a la formació.

L'acolliment a aquest dret laboral és una opció recurrent per a aquells que treballant com a empleats en una empresa o institució pretenen emprendre un projecte propi pel seu compte. Acollint-se a l'excedència voluntària el treballador minimitza els riscos d'exclusió del mercat laboral si per alguna qüestió el seu nou projecte no acaba de funcionar.

Requisits

Però per sol·licitar una excedència voluntària, que podrà tenir una durada d'entre quatre mesos i cinc anys, haurà d'haver passat un any des de l'inici del contracte amb l'empresa. Així doncs, per gaudir d'una segona excedència voluntària hauran d'haver passat quatre anys des que va finalitzar l'anterior excedència.

Excedència per cures familiars

L'excedència per cura familiar, una variant d'aquest dret voluntari es regeix per bases diferents. En aquest cas es concediran un màxim de tres anys per tenir cura de cada fill -natural, en adopció o en règim d'acollida-.

Es podran concedir fins a dos anys d'excedència a aquells empleats que ho sol·licitin per causes de cures de familiars, de fins al segon grau de consanguinitat, en el cas que l'afectat sigui dependent i no realitzi un treball remunerat.

Excedència per cura de dependents

L'excedència per cura de persones dependents té particularitats formals. El període de durada de dos anys podrà gaudir-se de manera fraccionada. Tot i ser un dret individual de cada treballador, l'empresa podrà limitar l'exercici simultani de la mateixa si dos treballadors de la mateixa companyia sol·liciten acollir-se a aquest dret per tenir cura de la mateixa persona.

En aquest cas, els empleats només podran alternar les seves excedències si així ho considera l'ocupador al·legant raons que afectin el funcionament normal de l'empresa.

El període en què el treballador romangui en situació d'excedència computa a efectes d'antiguitat laboral i durant el mateix, l'empleat seguirà tenint dret a assistir als cursos de formació que l'empresa gestioni. Durant el període d'absència, serà l'empresa l'encarregada de notificar-li la convocatòria.

Quan es gaudeix d'aquest tipus d'excedència, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc durant el primer any de baixa, però després d'aquest període se'l podrà recol·locar també en un lloc de categoria similar.

Aquests terminis seran diferents si el sol·licitant forma part d'una família nombrosa. En aquest cas, si es tracta d'una família nombrosa normal el termini de reserva de la seva plaça original serà de fins a quinze mesos i si és nombrosa especial arribarà fins als divuit.

Excedència forçosa

Hi ha casos en els quals l'excedència es torna forçosa. Així ho és per a aquells que són elegits per a un càrrec públic que impossibiliti la seva assistència al treball en l'empresa privada i per als treballadors que realitzin tasques sindicals en l'àmbit provincial o qualsevol superior a aquest.

En aquest cas, el dret laboral de l'empleat és de complerta obligació per a les empreses, que no poden negar-se a concedir-lo. Així com també li serà computat el període que estigui desvinculat de l'empresa com a temps treballat pel que fa a l'antiguitat laboral.

Quan el treballador finalitza la tasca com a càrrec públic, ha de sol·licitar el reingrés a l'empresa en la qual treballava anteriorment abans del termini d'un mes, ja que de no fer perdrà els seus drets i l'empresa podrà desvincular-se d'ell.

Excepcions

Cal recordar que els treballadors que estiguin sota el règim d'excedència podran ser inclosos en els plans d'ERO que l'empresa pugui realitzar. Així com recalcar que els drets laborals de l'empleat estan subjectes als convenis col·lectius que els representants de l'empresa hagin acordat amb aquesta.

Per això, és important que el treballador conegui el que estableix el seu conveni ja que pot ser que aquest dret es vegi ampliat, allargant els seus terminis o afegint circumstàncies extres en què l'empleat es pot acollir i que no estiguin contemplades en la legislació".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema