Es fa públic el pla per gestionar els recursos en el cas d'una sequera

Solament en l'escenari més crític es preveuen mesures de restricció que puguin afectar tots els usos

17.07.2016 | 00:00

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha publicat el Pla Especial de Sequera (PES), corresponent al Districte de Conca Fluvial de Catalunya (conques internes). El pla tracta de la prevenció i de la gestió dels recursos hídrics per fer front a la sequera amb una antelació de més de vuit mesos.
El PES és l'instrument de planificació que pretén donar una continuïtat eficient a la gestió ordinària o de normalitat hidrològica fins a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat del recurs.
Tot i que la superfície de Catalunya és petita en extensió, diversos factors, com el clima variable, amb diferències de pluviometria en punts relativament propers, la disparitat territorial de la seva demografia i també de les infraestructures d'abastament, fan que una mateixa situació climàtica sigui susceptible de produir una afectació superior en uns indrets que en d'altres.
Per això, el territori del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC), integrat per les conques internes, es divideix en 18 àmbits gestionables de manera independent pel que fa a la declaració de sequera i l'aplicació de les mesures que acompanyen cadascun dels cinc escenaris establerts. El PES respon al compliment de la normativa vigent.
L'eina permet operar automàticament gràcies al fet que el Pla es va debatre àmpliament i que, un cop aprovat, permetrà als usuaris de conèixer les mesures que cal aplicar amb més anticipació i més seguretat. Per això, a més de les reunions sectorials i territorials que està mantenint l'ACA des de fa mesos amb els diversos agents i les institucions del món de l'aigua, es va preveure d'ampliar el termini d'informació pública fins al dia 3 d'octubre inclòs, enlloc dels 45 dies habituals.
El PES recull l'experiència de les sequeres passades i tracta de millorar aspectes de decrets anteriors que van generar problemes a causa del seu automatisme i del tractament unitari del conjunt del territori. També incorpora les consignes de funcionament de les noves infraestructures d'abastament construïdes en els darrers anys, que aporten una millora apreciable en la garantia d'aigua.
El Pla Especial de Sequera defineix cinc escenaris, dos dels quals són escenaris previs (normalitat i prealerta) a la declaració de la sequera, mentre que els altres tres són els escenaris d'actuació (alerta, excepcionalitat i emergència) en què ja s'adopten mesures correctores, d'intensificació de l'estalvi i d'aprofitament de l'aigua d'una manera més directa en tots els usos. Tan sols en l'escenari més crític, el d'emergència, es preveuen mesures de restricció que podrien afectar tots els usos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema