Una tecnologia catalana mesura la contaminació lumínica des de l'aire

La il·luminació nocturna és un contaminant ambiental perquè sovint genera més llum de la necessària o ho fa de forma incorrecta

13.03.2016 | 00:00
Il·luminació nocturna al poble de Santa Pau (Garrotxa)

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha desenvolupat una tecnologia que serveix per mesurar des de l'aire l'emissió de llum artificial i l'eficiència energètica, segons informa el departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta tecnologia es basa en dades recollides amb un sensor muntat en un avió, i s'hi apliquen diferents filtres i processos per elaborar mapes de les emissions lluminoses cap al cel.
La il·luminació nocturna és un dels principals elements de contaminació ambiental, perquè en molts casos proveeix de més llum de la necessària o ho fa de forma incorrecta. Aquesta contaminació té un impacte negatiu comprovat en la flora i en la fauna, pot incomplir la legislació sectorial i, a més, suposa un malbaratament energètic i econòmic considerable.
Per corregir aquest problema, resulta molt útil disposar d'un mapa on s'identifiquin les fonts d'il·luminació, la seva potència i el seu tipus. Amb aquesta informació, les administracions poden planificar accions de millora de l'eficiència, com ara corregir la direcció de la llum i la seva potència, substituir les làmpades poc eficients o ajustar l'horari d'il·luminació. L'ICGC ha desenvolupat una tecnologia i un protocol de treball per dur a terme aquest tipus de mapes, que ja ha elaborat per encàrrec d'ajuntaments com el de Sant Cugat del Vallès o Rubí (Vallès Occidental), i que aquest dijous ha posat a disposició de representants del món local que han assistit a la jornada.
La presa de dades es fa mitjançant un sensor capaç de captar l'espectre de llum que emeten els diferents tipus d'il·luminació artificial (de vapor de sodi o de mercuri d'alta pressió, halogenur metàl·lic, etc.) i, a més, detecta emissions que estan fora de la visió humana, com els infrarojos.
Aquest sensor es munta en un avió, per poder fer els mesuraments des de l'aire, i pren dades del sector que sobrevola aplicant-hi una sèrie de filtres. Per exemple, s'elimina el soroll electrònic, s'efectuen correccions atmosfèriques i es georeferencien les dades. També es poden mesurar les emissions en diferents intervals horaris. Amb aquesta informació, s'elaboren mapes de luminància (densitats de llum en una direcció calculades segons els diferents tipus de visió de l'ull humà) i mapes de radiació total.
L'ICGC va elaborar el 2015, per encàrrec de l'Ajuntament de Rubí, dos estudis, en el marc del Projecte Rubí Brilla. El primer projecte va permetre calcular el potencial fotovoltaic i termosolar que tindrien diverses teulades de naus industrials del terme municipal.
El segon estudi es va centrar a calcular l'eficiència energètica de diverses naus de Rubí a partir del càlcul de les pèrdues de calor a través de les seves teulades. Amb les dades, l'ICGC va produir un mapa que també es pot veure mitjançant una aplicació web.
Pel que fa a Sant Cugat del Vallès, l'ICGC va estudiar el grau de contaminació lumínica abans i després que el municipi apliqués un pla director de mesures correctores. En aquest cas, es va dur a terme un vol amb el sensor hiperespectral l'any 2012 i un altre, el gener del 2014.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema