En directe: Ple de l'Ajuntament de Manresa

Retransmissió de la sessió d'aquest dijous, la primera amb Estefanell sense competències

20.04.2017 | 21:29
Junyent i Estefanell al ple de Manresa, aquest dijous.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l´esborrany de les actes núm. 3 i 4, que corresponen a les sessions del Ple dels dies 16 i 30 de març de 2017.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 2391, de 13 de març de 2017, sobre aprovació del Pla Normatiu Municipal de l´Ajuntament de Manresa per a l´any 2017.

2.2 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 2403, de 14 de març de 2017, sobre aprovació del Pla Pressupostari a mig termini referent al període 2018-2019-2020.

2.3 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 2958, de 29 de març de 2017, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l´exercici 2016.

2.4 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 2850, de 23 de març de 2017, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 4/2017, dins del Pressupost municipal vigent.

2.5 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 2835, de 23 de març de 2017, sobre nomenament d´una persona com a funcionària interina Tècnica de Grau Mitjà de Gestió Especialitzada, per substituir una part de jornada, a partir del 28 de març de 2017.

2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 3079, de 3 d´abril de 2017, sobre contractació en règim laboral temporal i pel procediment de màxima urgència, d´una persona per realitzar tasques de tècnica especialista adscrita a la Secció d´Esports.

2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 3337, de 10 d´abril de 2017, sobre nomenament d´una persona com a funcionària interina Tècnica de Grau Mitjà de Gestió Especialitzada, per substituir una part de jornada, a partir del 19 d´abril de 2017.

2.8 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3121, de 5 d´abril de 2017, sobre incoació d´expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic al senyor Josep Rueda Cruz.

2.9 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3187, de 6 d´abril de 2017, sobre cessament, a petició pròpia, del senyor Francesc de Puig i Viladrich, com a Responsable de Presidència, amb efectes del dia 18 d´abril de 2017.

2.10 Donar compte de l´informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s´estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2017).

2.11 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3188, de 6 d´abril de 2017, sobre delegació expressa en la regidora Anna Crespo Obiols per autoritzar un matrimoni civil el dia 6 de maig de 2017.

2.12 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3445, de 13 d´abril de 2017, sobre substitució de l´alcalde titular per la primera tinent d´alcalde, els dies 14, 15, 16 i 17 d´abril de 2017.

3. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA


3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió, a títol pòstum, de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Joan Soler Foyé.

3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió del Registre d´Unions Estables no Matrimonials de Parella de l´Ajuntament de Manresa.

4. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la celebració de l´acte institucional en relació a les polítiques d´igualtat LGTBI.

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´adhesió de l´Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, i del Document Marc.

4.2 Regidoria delegada de la Dona.


4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del II Pla d´Igualtat de Gènere de l´Ajuntament de Manresa (2017-2020).

5. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1 Regidoria delegada d´Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l´import de la subvenció nominativa prevista en el pressupost del 2017, a atorgar a diverses entitats veïnals.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l´acord adoptat pel ple de la corporació, de 16 d´octubre de 2014, de la classificació del sector públic depenent de l´Ajuntament de Manresa.

5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter interí, una persona per a ocupar un lloc de treball que ha quedat vacant.

5.1.4 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l´expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017, dins el pressupost municipal vigent.

5.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´actualització del Pla de Sanejament financer 2014-2019.

5.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal per a l´any 2017.

6. ÀREA DE TERRITORI

6.1 Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

6.1.1 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del projecte d´obres complementàries i refós d´obres bàsiques d´urbanització (Modificació). Pla parcial Plana del Pont Nou.

7 PROPOSICIONS

7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per demanar Manresa municipi compromès amb la Banca ètica.

7.2 Proposició dels Grups Municipals d´ERC, CDC, CUP, DM i del regidor Miquel Davins, de suport als 40 anys del Congrés de Cultura Catalana.

7.3 Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C´s, DM i del regidor Miquel Davins, de suport a la Plataforma "Trans*Forma la Salut", per a un nou model de salut.

7.4 Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, DM i del regidor Miquel Davins, de rebuig a la sentència del TSJC: La Justícia no és política.

7.5 Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, DM i del regidor Miquel Davins, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen als dies 7, 14, 21 i 28 de març i 4 d´abril de 2017, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 9, del dia 14 de febrer de 2017.

11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Manresa

Els busos es van omplir especialment a les hores punta
El bus gratuït per Sant Jordi multiplica per 5 els usuaris d'un diumenge habitual

El bus gratuït per Sant Jordi multiplica per 5 els usuaris d'un diumenge habitual

Més de 4.300 persones van agafar el transport públic. La mitjana d'un diumenge d'abril és de 779

Ja es poden votar les 36 propostes del Pressupost Participatiu de Manresa

Ja es poden votar les 36 propostes del Pressupost Participatiu de Manresa

La Plana de l'Om va ser l'escenari on les propostes finalistes es van presentar davant de públic

CDC accepta negociar un nou cartipàs, però sense Estefanell

CDC accepta negociar un nou cartipàs, però sense Estefanell

CDC afima que el govern s'ha de refer amb els regidors que tenen competències i la confiança de...

Manresa convoca la segona edició del concurs de de balcons al Centre Històric

Manresa convoca la segona edició del concurs de de balcons al Centre Històric

Els veïns que vulguin participar posant flors al seus balcons caldrà que s´inscriguin del 4 al 18...

Transport públic

Horaris bus Manresa Barcelona

Bus Manresa-Barcelona

Accedeix als horaris del servei de bus entre Manresa i Barcelona. 

 

Cartellera de cine

Bages Centre

Bages Centre

Consulta les pel·lícules i els horaris que es projecten a Manresa.

 

Enllaços recomanats: Premis cinema