Només 6 de 39 aspirants a policia local de Solsona aproven la cultura general

Un total de 77 aspirants van començar les proves eliminatòries per accedir a una de les dues places convocades

07.07.2016 | 07:35
Agents de la policia local solsonina durant un servei.

L´Ajuntament de Solsona va convocar el mes d´abril passat un concurs per proveir la plantilla de la Policia Local de la ciutat de dos agents més i per constituir una borsa de treball que els permetés disposar de persones que es poguessin incorporar com a interins al servei en cas de necessitat.

En finalitzar el període de presentació de sol·licituds, un total de 77 persones havien presentat la seva candidatura per optar a una de les places o formar part de la borsa de treball. Segons les bases de la convocatòria, el procés de selecció dels candidats era el concurs-oposició, i constava d´una primera fase de concurs, en què es valoraven els mèrits de les persones que s´hi havien presentat, i una fase d´oposició, que constava de 6 proves diferents, totes eliminatòries.

La primera de les proves, consistent en la valoració de l´aptitud física dels candidats a partir de la comprovació de les seves condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència amb cinc proves amb uns barems concrets que puntuaven d´1 a 10 punts, va concloure amb l´eliminació de 33 dels candidats.

La prova de cultura general de l´oposició va servir per valorar els coneixements dels 39 candidats que s´hi van acabar presentant. Aquest examen consistia a respondre, en un període màxim d´una hora, un qüestionari de 50 preguntes tipus test de les quals la meitat eren relatives a coneixements de cultura general a un nivell que concordés amb el títol acadèmic requerit – nivell d´ESO, graduat escolar, tècnic d´un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic de Formació Professional de primer grau- i la resta, relacionades amb coneixements sobre l´actualitat política, social, cultural i territorial del municipi de Solsona. Aquesta prova només va ser superada per 6 dels 39 candidats que se´n van examinar.

El següent exercici amb què es van trobar els opositors a Policia Local de Solsona va ser la prova teòrica sobre el temari específic inclòs en el concurs i que feia referència a coneixements de la Constitució i la Llei municipal i de Règim Local, les ordenances i els bans, la Llei de les Policies Locals, el Codi Penal i l´Ordenança municipal de convivència ciutadana, entre d´altres. Els candidats disposaven d´una hora per respondre 3 preguntes relacionades amb aquests temes, i aquest examen va servir per eliminar un dels 6 opositors que restaven.

La darrera prova escrita va ser la psicotècnica, consistent en una bateria de tests objectius, validats i fiables per valorar si els candidats tenen les aptituds i els trets de personalitat adequats per exercir les funcions policials. Els 5 candidats que encara formaven part del procés selectiu van passar aquesta prova a les instal·lacions de l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, i va servir per descartar 2 més dels candidats restants, de manera que només 3 persones de les gairebé 80 que es van presentar al concurs han arribat al reconeixement mèdic definitiu.

En cas que tots 3 siguin considerats aptes per formar part de la Policia Local, es podran cobrir les dues places d´agent convocades. Però, pel que fa a la borsa de treball que es pretenia constituir amb la resta d´aspirants que superessin la fase d´oposició, només quedarà un candidat perquè s´hi incorpori i que pugui cobrir alguna possible incidència dels actuals agents de manera interina, en cas que continuï tenint disponibilitat quan es produeixi aquesta incidència. Això fa que la situació actual de tenir una plantilla amb pocs efectius a la Policia Local de Solsona es pugui repetir.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema