http://www.umanresa.cat/

Societats 2015

El professor dels estudis d'ADE a UManresa, Jordi Rojas, fa tot un seguit de recomanacions a tenir presents en el tancament comptable de l'any

19.12.2015 | 09:33
Societats 2015

Ara que s´acosta el final del 2015 aprofitaré per comentar algunes de les novetats impulsades per la reforma fiscal referents a l´impost de societats de l´exercici que estem a punt d´acabar per tal que aquestes pugin ser tingudes en compte de cara al tancament comptable d´enguany de les societats mercantils.

Començaré per recordar que hi ha hagut una simplificació en les taules d´amortització i que, més enllà de fer-les servir en les noves adquisicions d´immobilitzats, també cal adaptar als nous tipus els elements adquirits amb anterioritat a 1 de gener de 2015. També en relació a les amortitzacions cal destacar que la llibertat d´amortització fiscal s´ha rebaixat a béns fins a un import unitari inferior a 300 euros i que, per altra banda, s´ha augmentat el límit màxim anual amb dret a gaudir d´aquest incentiu fins a 25.000 €.

Convé també emfatitzar que el deteriorament, entès aquest com una reducció de valor d´un bé considerada previsiblement reversible i en cap cas definitiva, deixa de ser despesa fiscal deduïble per la majoria d´actius, amb les úniques excepcions de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.

Pel que fa a les relacions públiques, cal destacar que opera una limitació com a despesa deduïble de les atencions amb clients i proveïdors fins aleshores inexistent, de manera que la deduïbilitat fiscal d´aquestes despeses quedarà limitada com a màxim a l´1 per cent de l´import net de la xifra de negocis de la companyia.

S´ha introduït el concepte de reserva de capitalització que permetrà a les societats que s´autofinancin obtenir una interessant reducció en l´impost de societats, i també la reserva d´anivellació, que permetrà compensar per anticipat les possibles bases imposables negatives que es generin els cinc exercicis precedents.

Per les societats que acumulin pèrdues fiscals d´exercicis anteriors cal recordar que ha desaparegut el límit temporal per aplicar la compensació d´aquestes.

I finalment, cal saber que el tipus impositiu general tradicionalment situat al 30%, comença el seu camí de reducció i equiparació progressiva cap al tipus de gravamen de les petites i mitjanes empreses, és a dir el 25%, de manera que per a l´exercici 2015 aquest queda situat en el 28% i al 2016 es fixarà ja en el 25%.

Ara caldrà que el contribuent detecti quins aspectes dels comentats pot o ha d´aplicar a la seva comptabilitat.

Jordi Rojas és Coordinador dels estudis d´Empresa del Campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema