La Casa de la Culla va començar funcionant com a casa de la Natura el 1984, dedicant-especialment a l'educació ambiental per a escolars. Des de 1993 funciona com Camp d'Aprenentatge de la natura i del món agrari.