Els alumnes adults de l'escola de Música del Casino Menestral ofereixen aquest recital.