La setmana que ve han d'iniciar-se les obres d'instal·lació del primer aerogenerador de l'Estat espanyol que serà de propietat compartida dels seus mateixos usuaris. De molins n'hi ha molts, de parcs amb aerogeneradors, també, que és una energia neta i que suposa un gran avenç per a la reducció de les aportacions de CO2 és sabut, però de propostes de multipropietat fins ara no se'n coneix cap més. La iniciativa es fa a Pujalt per les bones condicions eòliques.

El projecte, que va tenir el seu origen el 2009, es coneix com Viure de l'Aire del Cel, i és «una proposta col·laborativa d'energia eòlica». De fet, els seus impulsors explicaven ahir que «encara és obert a la participació». L'aerogenerador que s'instal·la és de 2,35 MW i hauria de donar electricitat a 2.000 famílies.

Per dur a terme el projecte, es va constituir una societat limitada, Eolpop, que és l'empresa de participació múltiple que ara està a punt de veure com el seu molí comença a girar i a aportar beneficis als seus socis i veïns. A part de la particularitat del grup impulsor i beneficiari de l'energia neta, el projecte també trenca un estancament en la instal·lació de molins o parcs de molins en els dar-rers anys. Eolpop pretén, com Som Energia, demostrar que la ciutadania pot generar energia d'una altra manera, no només amb fonts renovables, sinó també de propietat compartida, en mans de la gent, segons expliquen fonts properes a la iniciativa.

El projecte del molí de vent de Viure de l'Aire del Cel afronta ara la fase final de la instal·lació. Les obres han arribat al punt en què la fonamentació ja està acabada i preparada perquè arribin en els propers dies els components de l'Enercon E-103. Enercon anomena als seus molins Wind Energy Converters (WEC), traduïble com a Convertidor d'Energia Eòlica, perquè considera que és una definició que s'ajusta més al paper que fan aquests aparells. Aquesta setmana es dedicarà al muntatge i preparació de la grua que ha de fer l'acoblament del conjunt. La grua té una ploma de més de 100 m que permetrà aixecar les parts del molí adequadament.

Fonts dels projecte han explicat que la torre del molí, d'uns 80 m d'alçada, arribarà dividida en 4 parts de diferent longitud, 4 parts més formaran part de la góndola o nacelle (el camió de transport) que són els noms amb què es coneix la part superior del molí que recull el generador i el rotor. Per últim, cadascuna de les 3 pales, de més de 50 m de llarg, arribaran separadament, perquè les seves dimensions farien que no poguessin circular per les carreteres. Un cop al lloc, un equip especialitzat trigarà una setmana a muntar totes les parts i, poc després, el molí podria estar fent les primeres proves de funcionament.