La regidoria de Gent Gran de Martorell ha iniciat un programa «Bon veïnatge» perquè siguin els veïns de persones grans els que puguin posar en coneixement dels serveis socials les mancances o necessitats que poden tenir persones que viuen soles.

Els responsables de la iniciativa expliquen que aquesta actuació hauria de permetre teixir «una xarxa preventiva que ajudarà a pal·liar el sentiment de solitud i facilitarà que les persones grans que ho desitgin puguin viure a les seves llars el màxim de temps possible». La idea del programa «Bon veïnatge» és «posar en coneixement dels Serveis Socials i de Salut la detecció de qualsevol canvi en la conducta d'una persona gran que faci pensar que alguna cosa negativa li està passant».