07 de abril de 2018
07.04.2018
40 Años
40 Años

Els delictes augmenten en el conjunt de la Catalunya Central després de dos anys de baixades

L'Anoia és la comarca que registra un augment més alt de fets delictius i el Solsonès, la que baixa més

07.04.2018 | 00:20

Els fets delictius van augmentar l'1,02% a la Regió Policial de la Catalunya Central el 2017, segons ha informat els Mossos d'Esquadra aquest divendres. Si s'observa l'evolució d'aquesta xifra durant els darrers cinc anys, es constata una reducció global del 0,88%, tot i que des del 2015 la tendència era a la baixa, a un ritme de disminucions de més del 2% per any. En el conjunt de Catalunya, l'activitat delictiva va créixer el 2017 després de vuit anys de tendència a la baixa. Els fets delictius coneguts van augmentar el 4,18% en comparació amb el 2016, és a dir, 20.381 delictes més.

Pel que fa a la distribució dels fets penals, a la Catalunya Central se n'han produït 17.188, dels quals el 75% corresponen a delictes contra el patrimoni, el 16% a delictes contra les persones i el 10% a altres fets. D'aquests, se n'han resolt 6.220, fet que suposa el 36,19% del total de delictes comesos.

Pel que fa als delictes contra el patrimoni, se n'han produït 12.817, el 0,99% més que l'any anterior. Si bé els robatoris amb força, que representen el 23% dels total, han disminuït més del 12%, les estafes, que representen el 20% dels fets delictius, han crescut el 25% respecte de la xifra del 2016. Els robatoris amb força a les empreses s'han aconseguit reduir el 16%, mentre que els robatoris a l'interior de vehicles ho han fet en el 40%, en passar dels 1.123 vehicles del 2016 als 653 del 2017. Pel que fa a les estafes, la policia catalana ha explicat que l'increment en aquest tipus de delictes es a causa sobretot d'un augment de l'ús de les noves tecnologies.

Quant als robatoris amb violència o intimidació, que representen el 3% del total, aquest tipus de delictes han augmentat més del 8%. Concretament, s'ha passat dels 310 delictes el 2016 als 336 el 2017. Si se centra el focus en les estrebades i les entrades als domicilis, aquestes han retrocedit, però s'han multiplicat gairebé per dos els robatoris amb violència o intimidació a establiments.

Examinant les dades dels fets contra les persones, es percep un lleuger augment del 0,19%. Percentualment, el delicte contra les persones que més augmenta és el tipificat com a agressió sexual, que, tot i representar l'1,9% del global, ha experimentat un augment del 18,18% durant el 2017. Els abusos sexuals (2,2% dels delictes) també s'incrementen el 16% respecte de l'any anterior. Pel que fa a la violència física o psíquica habitual en l'àmbit familiar, que representa el 22,5% dels delictes, aquest grup ha experimentat una baixada del 7,36%.

L'Anoia és la comarca on es registra augment més alt de fets delictius i el Solsonès la que més baixa. Per àrees bàsiques, dels 17.188 fets penals comesos a la Catalunya Central, el Bages és la comarca on se n'han comès més, 6.370 (+5,53%), però l'Anoia és la que registra un increment més alt, del 10,14%, en passar dels 4.140 fets delictius del 2016 als 4.560 del 2017.

Les comarques amb els descensos més importants de fets delictius comesos són el Solsonès i Osona. Pel que fa al Solsonès, s'han aconseguit reduir el 10,53%, en passar dels 399 fets delictius el 2016 als 357 el 2017. A Osona es va passar dels 5.551 fets delictius el 2016 als 5.023 el 2017.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook