12 de octubre de 2018
12.10.2018

EXPOSICIÓ 40 ANYS REGIÓ7 | SANT JOAN DE VILATORRADA


Les famílies monoparentals poden tenir una reducció del 50% de l'IBI a Olesa

12.10.2018 | 00:00

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat farà una reducció del 50% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a la famílies monoparentals. La reducció es farà atorgant un ajut a aquestes famílies per fer front a l'IBI per a les persones titulars de família monoparental. Poden sol·licitar la subvenció les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual.

L'Ajuntament va explicar ahir que el sol·licitant de la subvenció ha de ser el titular d'una família monoparental, ha de viure de manera habitual en l'habitatge que pot rebre l'ajut, i no ha de tenir cap altre immoble. També es mirarà que la renda de la unitat de convivència de l'exercici 2017 sigui inferior a 4 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent (IPREM), o que estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social.

Les sol·licituds i documentació a aportar, com el DNI, el títol de família monoparental, el formulari de petició i el de dades bancàries, s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Olesa. Les sol·licitutds encara no es poden presentar, però ara ja hi ha les bases i les famílies poden consultar al web municipal si reuneixen les condicions per rebre l'ajut.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook