14 de octubre de 2018
14.10.2018
Regió7

Els igualadins generen cada any menys residus a casa

La ciutat està per sota de la mitjana dels municipis de la comarca

13.10.2018 | 23:44
Jordi Pont

Cada igualadí va generar l'any passat 1,34 quilos de residus cada dia, segons es desprèn de les dades recollides per l'Ajuntament d'Igualada. El tinent d'alcalde de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont, valora positivament una lleugera reducció respecte del 2016, quan l'aportació de cada igualadí per dia va ser d'1,39 quilos. La mitjana comarcal se situa en 1,45 quilos per habitant i dia, i la del país, en 1,40 quilos per habitant i dia.

Es manté el descens en la generació de residus, i la corba minvant tendeix a l'objectiu que estableix el Pla Municipal de Prevenció de Residus d'Igualada per al 2020. El 2016 la ciutat havia generat 19.769 tones i el 2017 la quantitat es va reduir fins a les 19.267. Això suposa mil tones menys que el 2010, i la fita d'aquí a dos anys, segons ha recordat Pont, és situar-se en les 19.142 tones.

Observant la recollida selectiva a la ciutat, aquesta va suposar el 30,83% respecte del total generat, tres punts per sobre de l'any anterior, però encara a força distància del 50% que fixa per a l'any 2020 el marc normatiu català. Segons les directives europees, els residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i reciclatge de les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus i altres haurien de suposar d'aquí a dos anys la meitat del pes total generat al municipi. Pont afirma que «seguim treballant en la conscienciació de la ciutadania i dels empresaris de la importància d'adoptar bones pràctiques en aquest àmbit; l'evolució és més lenta del que voldríem però la tendència és bona».

Distingint per tipologia de residus les 19.267 tones generades, s'observa com la fracció resta suposa el 69,17%, concretament 13.327 tones. Això són 1.100 tones menys que l'any anterior, una reducció que «confirma la tendència descendent dels darrers anys però que ens recorda que hem de seguir fent esforços en aquesta línia», segons el primer tinent d'alcalde.

Analitzant en detall les 5.940 tones de residus que sí que es van recollir selectivament, es detecta igualment una millora en les diferents fraccions. D'aquestes gairebé sis mil tones, 1.804 tones cor-responien a fracció de matèria orgànica –1.684 tones l'any ante-rior–, 1.607 tones eren de la fracció altres –1.314 tones el 2016–, que inclou ferralla, oli i tèxtil, per exemple; 1.048 tones van ser de paper i cartró –911 tones un any abans–, 750 tones eren de vidre –707 tones l'any anterior– i 477 tones corresponien a envasos lleugers –425 tones el 2016. La resta va correspondre a impropis, que en aquest cas es van reduir.

Jordi Pont fa una valoració positiva d'aquests indicadors i ha posat en valor la tasca informativa que duen a terme l'agent cívica i l'inspector municipal, que visiten i informen els nous establiments comercials i, en l'últim any i mig, els han repartit més de 400 bujols per a la recollida selectiva.

També destaca la introducció de la recollida porta a porta de la fracció orgànica entre els grans productors, l'adopció de mesures de recollida selectiva en actes i esdeveniments, el reforç en el servei de recollida de cartró comercial i la instal·lació de nous contenidors a la via pública, especialment d'envasos. Ha recordat que la tendència és positiva, tot i que «cal estar alerta sobre quin efecte tindrà la implantació del porta a porta.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook