Castellví de Rosanes ha rebut un nou suport per a les activitats en benefici de la gent gran del municipi. En aquesta ocasió ha estat el Grup CLH, que contribueix amb 2.300 euros a les activitats d'alfabetització digital i envelliment actiu que es fan al nucli antic i al centre cívic de Can Sunyer i

Valldaina.

«Des de Castellví de Rosanes volem expressar el nostre agraïment al Grup CLH pel seu suport en aquest projecte que li vam fer arribar des de l'Ajuntament, i que contribueix a l'enfortiment a les activitats que organitzem per a la gent gran de Castellví de Rosanes», assenyala Almirall. Tant al nucli antic com a Can Sunyer i Valldaina l'Ajuntament ofereix tot l'any classes d'informàtica i de gimnàstica específicament adreçades al col·lectiu de gent gran.