Dues comunicacions del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), una d'oral i l'altra en format pòster, van guanyar el primer premi en un congrés sobre prevenció de riscos laborals que es va celebrar a Madrid el mes de novembre passat. El centre sanitari va donar a conèixer ahir les distincions.

L'àrea de Prevenció i Salut laboral-Direcció de Recursos Humans del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) va presentar un treball sobre la metodologia que fa anys que desenvolupa internament per tal de reduir els accidents laborals per sobreesforços en mobilitzar malalts en un hospital, i un segon treball sobre les campanyes de sensibilització per aconseguir augmentar la cobertura vacunal contra la grip entre els treballadors i les treballadores del CSA. Els dos projectes presenten uns resultats molt significatius i positius. Això, i les presentacions que van fer per defensar els projectes les dues persones que formen l'àrea de Prevenció del CSA, van fer que quedessin en primera posició entre els treballs presentats (25 treballs científics i 9 pòsters científics).