L'escoles escoles públiques Ramon Castelltort i Emili Vallèsm a diferència de SOS Menjadors, no demanen un servei de l'hora del dinar gratuït i universal, entès com a "temps del migdia", sinó que el seu posicionament rau en defensar el que valoren com a «un model d'èxit: oferir la gestió directa contractant els responsables per a les hores de menjador del centre», comenta », assenyala Elisa Martínez, membre de l'AMPA de l'Emili Vallès. «Els dos centres comparteixen model i horaris. Contracten ells mateixos a monitors, coordinadors i equip de cuina. Marta Rodríguez, membre de la comissió del menjador de l'AMPA del Ramon Castelltort, juntament amb la Judit Parra, descriu el mateix model de gestió directa i afegeix que «tenim cuina casolana feta al mateix dia, amb producte de proximitat i sempre que es pot ecològic. A vegades mengen millor a l'escola que a casa», assenyala. Un decret que havia preparat el departament d'Educació i que aquest dilluns es va anuncia que es retirava per reformular la situació, havia alarmat la situació.

Aquest any la mitjana del tiquet menjador està valorat pel departament d'Educació en 6'2€ per alumne. L'Emili Vallès ofereix un tiquet menjador fixe de 6 euros i l'esporàdic a 6'5 euros; el Ramon Castelltort els ofereixen a 6'2 euros i 7'2 euros, respectivament. «Externalitzar el servei com es vol fer amb el decret ho valorem de forma positiva per tenir present la transparència -assenyala Martínez-, però això vol dir que les AMPAs quedarem fora dels concursos públics. Ara mateix la gestió del menjador és un servei que l'escola ofereix, però amb el decret hauria passat a ser gestionat per una empresa. I una empresa necessita beneficis en el seu exercici». Una valoració que també es comparteix des del Ramon Castelltort: «No ens regim per les ràtios de nens. El coordinador gestiona el nombre de monitors per als grups, segons coneixement directe i de cada grup. Ens basem en el benestar dels nens i que tot flueixi de la millor forma possible. Defensem el nostre model, on contractem monitors i personal de cuina alineats amb els valors i la línia de l'escola, per poder atendre'ls molt millor».

Des de l'Emili Vallès valoren situacions tangents al servei de menjador: «Des del centre orientem a les famílies per poder accedir a les beques menjador que distribueix el Consell Comarcal», comenta Marta Cabeza, cap d'estudis del centre. Assenyalen situacions del seu model que valoren poc viables si el menjador és gestionat via concurs: «Primer, per guanyar un concurs com el que proposa el departament d'Ensenyament l'empresa haurà de ser gran i cobrir un centre com el nostre, amb una línia per curs no li suposarà gaire benefici. Això pot suposar que els àpats de càtering vinguin congelats o calgui escalfar-los, obrint així la porta a la línia freda. I després que, ara mateix podem agafar nois i noies de centres veïns, d'edats majors si alguna vegada ho han necessitat. El nostre és un model flexible que assoleix el seu objectiu perquè no busca un benefici».

Tot i ser un decret que s'hauria aplicat a mig termini, les reunions entre Generalitat i grups continua després de la retirada del decret, si bé degut a les diferències en les demandes entre SOS Menjadors i AMPAS i AFAS, tan d'aquí com del Gironès, el departament es reuneix de forma paral·lela amb els dos col·lectius.