L'Ajuntament de Montbui organitza el Concurs de Contes Castell de La Tossa, certamen literari que arriba a la seva desena edició. S'estableixen diferents categories: infantil (de 6 a 13 anys), juvenil (de 14 a 18) i la categoria general (majors de 18 anys).

Podran participar-hi totes les obres de tema lliure, escrites en català o castellà. Han de ser inèdites, i cada concursant podrà presentar-hi fins a dos originals. El conte es presentarà per quadruplicat, en paper, còpia en CD i amb lletra Arial 12 a doble espai i amb un màxim de cinc pàgines.

Es farà constar un títol, un pseudònim i la categoria a la qual es presenta el relat. En un sobre a part, amb el títol del conte i la categoria escrita a fora, es faran constar nom, fotocòpia del DNI, adreça, població, telèfon i correu.