La nova aplicació per a mòbils de l'Ajuntament de Martorell que permet notificar incidències a la via pública ha registrat 214 usuaris i 1.460 incidències, en els primers nou mesos de funcionament, segons ha fet públic l'Ajuntament. Es tracta d'una eina que es va posar en marxa l'abril passat per a Android i, uns mesos més tard, per als dispositius iOS.

El regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Règim Interior i Noves Tecnologies, Lluís Amat, ha valorat positivament el nombre d'usuaris que han des-carregat l'app a través del web municipal. Amat ha assegurat que «tenint en compte que no fa ni un any que està en funcionament, i que els primers mesos van servir per corregir deficiències i fer algunes millores». El regidor ha incidit que «de les 1.460 incidències obertes, un 90% ja estan tancades i solucionades».

Per categories, s'han registrat 259 avisos d'enllumenat públic; paviments a la via pública (228); mobiliari urbà i jocs infantils (203); jardineria i arbrat (112); neteja viària (107); senyals i semàfors ( 99); recollida de residus i contenidors (96); i xarxa aigua i clavegueram (89).