Igualada disposa d'un nou pla de salut (2019-2022). El tinent d'alcalde d'Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, explica que es tracta d'unes mesures que volen ser una continuïtat respecte al pla del 2015 al 2118. El pla d'acció del document conté, segons ha explicat el mateix regidor, tretze eixos d'actuació, dinou objectius generals, setanta-set objectius específics i dues-centes dinou actuacions concretes.

Els eixos bàsics d'aquest document se centren en la comunicació i la difusió, l'estímul dels hàbits i estils de vida saludables, la prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc, la salut mental, la inclusió social, la salut sexual, afectiva i reproductiva, la salut de les dones, la prevenció de la violència masclista, el medi ambient, la mobilitat i els transports, la mortalitat i morbiditat, la protecció de la salut i la seguretat alimentària.

De la mateixa manera que es va fer en el pla anterior, es durà a terme un control anual de l'evolució, implementació i compliment del nou document a través d'informes de seguiment, que estaran disponibles per a la consulta de tothom que ho desitgi al web www.igualada.cat.

Capdevila apunta que gairebé el 85% de les mesures previstes en el Pla de Salut d'Igualada 2015-2018 han estat plenament completades o es troben en la fase final de desenvolupament. El tinent d'alcalde ha mostrat la seva satisfacció pel fet que «el pla local de salut anterior ens va permetre endreçar i coordinar per primer cop les accions de promoció, prevenció i protecció de la salut i planificar-ne de noves, i ara, a partir d'aquella bona experiència, adoptem un segon pla que ens ha d'ajudar a fixar nous objectius orientats sempre a la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutadania i a facilitar-los el desenvolupament de la seva vida amb la màxima plenitud possible».

El document respecta el Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat (PINSAP), i s'ha redactat a partir del model teòric dels Determinants Socials de la Salut, o condicionants de la salut, que arrenca de la idea que la salut de la població està determinada per les característiques de les societats en què viuen: els factors econòmics, culturals, mediambientals i socials vinculats a polítiques no sanitàries.

Implicació dels departaments

Aquesta visió, doncs, requereix de l'acció conjunta de tots els departaments municipals, amb un enfocament de salut en totes les polítiques. D'altra banda, en tot moment s'ha treballat amb la concepció de la salut de forma positiva, allunyant-la del concepte de malaltia i apropant-la a tot allò que pot fer la política municipal per promocionar a la ciutadania un nivell de benestar físic, mental i social el més elevat possible.

El Pla de Salut d'Igualada 2019-2022 arrenca d'una diagnosi, que ha permès detectar necessitats i prioritzar les principals actuacions a impulsar. S'han dut a terme, a més, algunes iniciatives de participació ciutadana a través, per exemple, d'una enquesta enviada a totes les entitats locals o mitjançant el procés participatiu Salut i Dones, que s'ha desenvolupat al llarg de tot un any.

El nou pla preveu també nous processos participatius adreçats, entre altres, a joves, a persones LGTBI, a persones immigrades i a persones grans, amb la voluntat de detectar les seves necessitats específiques i prioritats en l'àmbit de la salut.