L'entitat Poem, que defensa l'ensenyament públic a Olesa, reclama que hi hagi més inversió en l'escola pública perquè diu que enguany hi podria haver, per primera vegada, «més línies a la concertada que a la pública». Planteja el temor que es puguin eliminar línies de P3. Poem ha fet una acció de protesta aquesta setmana i ahir va fer públic un comunicat.

El grup també situa entre les prioritats d'Olesa per millorar la qualitat treballar en la reducció de la massificació a les aules, millorar el tractament de gènere, de drets humans i de les llibertats. Els membres de l'entitat també es queixen de la presència de barracons, la manca de recursos materials i humans, i, sobretot, insisteix en la necessitat de suports per a una educació inclusiva.