L'Ajuntament d'Igualada treballa actualment per enllestir nous trams de l'Anella Verda de la ciutat, i preveu la posada en marxa d'aquests sectors entre la primavera i l'estiu.

Les obres de l'extrem de ponent del circuit central, que unirà els barris de Fàtima i de Set Camins, ja són a l'equador. Aquest tram, d'un quilòmetre de longitud, arrenca a la cruïlla entre el carrer Nostra Senyora de la Paloma i l'avinguda Nostra Senyora de la Pietat, continua en paral·lel a l'avinguda Nostra Senyora de la Pietat fins a la rotonda amb la car-retera N-IIa i continua en paral·lel, travessa el pont existent i arriba a l'avinguda Doctor Pasteur.

Un cop enllestida aquesta actuació, vianants i ciclistes disposaran d'un vial en paral·lel a la calçada, de «traçat i estètica agradables, segur i integrat en el paisatge, que permetrà passejar i practicar esport», segons fonts municipals. Tindrà un paviment de sauló, il·luminació, senyalització, elements de seguretat, drenatge d'aigües pluvials i enjardinament als laterals. El recorregut passa també pel pont de la N-IIa sobre el torrent de Valldaura, una construcció de mitjan segle XX que té una llargada d'uns 80 metres, on també es faran les adequacions necessàries per permetre el pas de les persones amb comoditat i seguretat. Complementàriament, també aquesta primavera, l'Ajuntament preveu eixamplar i asfaltar la calçada de l'avinguda Nostra Senyora de la Pietat, des del carrer Nostra Senyora de la Paloma fins a la rotonda de la carretera N-IIa.

El nou tram de les Guixeres

Paral·lelament, aquesta setmana arrenca la primera fase d'obres d'extensió de l'Anella Verda de les Guixeres, entre el Mirador de Montserrat i el camí de Can Roca, a l'extrem nord del polígon industrial de les Comes.

El corriol ja existent té uns 700 metres de longitud i ara l'Ajuntament hi durà a terme la mínima intervenció necessària per facilitar el pas de persones i bicicletes, alterant el mínim possible l'entorn natural per on discorre. La voluntat és fer-lo més transitable i segur, apte perquè el màxim nombre de persones hi puguin practicar activitat física i passejar a peu o amb bicicleta, però respectant el seu caràcter forestal.

En aquesta primera fase, s'intervé en els primers 200 metres immediatament successius al mirador. L'actuació en aquest nou tram consistirà bàsicament a condicionar un camí d'entre 2 i 3 metres d'amplada, amb una superfície de sauló uniforme i lliure d'obstacles. Al lateral s'hi farà una cuneta vegetal que permeti una adequada evacuació de les aigües pluvials, que es conduiran cap a nous punts d'acumulació i recollida que afavoreixin l'aparició de zones humides i generin nous biòtops naturals. Pel que fa a l'arbrat existent, només es faran esporgues selectives per eliminar les branques que puguin suposar un perill o un obstacle.