L'Ajuntament d'Olesa ha creat un espai web perquè empresaris del municipi puguin compartir la imformació sobre les necessitats de les empreses i la situació dels polígons. L'objectiu és, segons fonts muncipals, «donar un impuls a l'activitat empresarial i afavorir la interrelació entre les empreses del municipi».

El nom del web és «Olesa Industrial ( www.olesademontserrat-poligons.cat)», i inclou un directori on hi ha indexades 157 indústries instal·lades als diferents polígons industrials del municipi.

El cap del Servei de Promoció Econòmica d'Olesa, Vicenç Tur, destaca que el gran objectiu de crear aquesta eina digital «és identificar les empreses existents així com atraure nova activitat econòmica». Per aquesta raó, segons ha explicat, el nombre d'empreses incloses s'anirà ampliant les properes setmanes.

Tur explica que l'eina té l'objectiu d'identificar les empreses que estan instaurades als polígons industrials d'Olesa i atraure nova activitat econòmica, ja sigui aprofitant naus ja construïdes o bé impulsant la seva construcció en parcel·les buides. Olesa Industrial vol donar a conèixer les empreses ja instal·lades als polígons industrials del municipi, i per aquest motiu disposa de geolocalització i categories per sectors. A més a més, inclou una secció on apareix tot el sòl industrial que hi ha disponible, i s'hi detallen les condicions urbanístiques del solar o la nau.

De moment, Olesa Industrial disposa d'un total de 157 registres, pràcticament la totalitat d'empreses ubicades als diferents polígons industrials del municipi, però la intenció és que l'eina es vagi actualitzant i ampliant contínuament. De fet, l'objectiu, segons Tur, és que també s'incorporin empreses que treballen fora dels polígons i la petita i mitjana empresa olesana. Quant a l'anunci d'espais buits disponibles als polígons industrials, des de promoció Econòmica s'està mantenint contactes per tal d'ampliar aquesta base de dades.

Tur ha afirmat que ja s'ha començat a notar l'interès pel sòl industrial en aquesta zona i que el directori Olesa Industrial serà útil per facilitar la informació per a l'administració i per als empresaris. De fet, aquests directoris amb tota la informació amb sòl o naus disponible són molt ben valorats tant per la Generalitat de Catalu-nya com de les diferents patronals.