L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i la Generalitat han signat un acord per ampliar el parc d'habitatge públic del municipi amb 49 nous habitatges provinents del BBVA. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya adquirirà aquests pisos a l'entitat bancària i els posarà sota la clàusula d'habitatge públic. Són pisos de 4 blocs ubicats a l'Eixample, amb 11 pisos ocupats. L'Ajuntament, abans de fer la nova adjudicació, vol estudiar aquests casos d'ocupació per determinar si les mateixes famílies que avui utilitzen el pis s'hi poden quedar en un futur en un règim de lloguer clar jurídicament.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, arran d'una petició que va formular l'Ajuntament d'Olesa, adquirirà aquests pisos gràcies al seu dret de tanteig i retracte, acollint-se a un decret del 2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Després de l'adquisició, una comissió integrada per representants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de l'Ajuntament d'Olesa establiran els criteris per a la concessió d'aquests habitatges a famílies vulnerables i en risc d'exclusió residencial.

Per dirimir sobre els 11 pisos ocupats, una de les primeres accions que haurà de fer l'Ajuntament d'Olesa, a través dels Serveis Socials municipals, serà «emetre uns informes socials de les famílies ocupants dels habitatges i valorar si són vulnerables amb risc d'exclusió residencial i, per tant, susceptibles de continuar ocupant els pisos», segons han explicat fonts municipals. En aquest cas es farà un contracte de lloguer assequible, que no podrà superar el 30% dels ingressos de les persones adjudicatàries.

L'acord també estableix que, en el cas que els ocupants no col·laborin en la seva regularització, tinguin comportaments incívics acreditats o no acreditin la seva vulnerabilitat, l'Agència, amb el suport de l'Ajuntament, engegarà les accions per fer-los fora del pis i recuperar la possessió de l'habitatge per posar-lo a disposició de la Mesa de valoració per a situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, que hi assignarà nous llogaters.

En aquest cas, tant aquests possibles pisos recuperats com la resta que hi ha als quatre immobles es destinaran a atendre situacions d'emergència de famílies vulnerables amb risc d'exclusió residencial prioritàriament d'Olesa de Montserrat, segons han explicat les mateixes fonts. També hi haurà l'opció de procedir a la seva adjudicació mitjançant l'impuls del Registre de Sol·licitants d'Habitatges Protegits. En tot cas, serà la comissió mixta formada entre Agència de l'Habitatge de Catalunya i Ajuntament d'Olesa la que establirà els criteris de concessió.

Cap persona sense habitatge

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, destacava ahir que aquest conveni «ha de permetre que cap persona resti exclosa d'un habitatge i es pugui garantir l'estabilitat i la seguretat d'aquelles persones més vulnerables».

L'alcaldessa ha explicat que «també s'han ofert uns terrenys municipals per tal que la Generalitat hi construeixi més d'una trentena d'habitatges també per a lloguer social». Per a Puimedon, «aquesta col·laboració entre ambdues administracions és important, ja que, si bé els pisos seran propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són els Serveis Socials municipals els qui millor poden acreditar quines famílies estan en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'atorgar els pisos a qui realment ho necessita».