La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director del verd urbà de Santa Margarida de Montbui, una eina per poder actuar millor sobre la jardineria pública del municipi. El treball inclou un inventari i una diagnosi dels espais verds i de l'arbrat viari amb propostes de gestió i manteniment per a la seva millora.

D'acord amb aquest estudi, Santa Margarida de Montbui disposa d'un total de 1.794 arbres, dels quals 520 són d'arbrat viari, i d'1,17 ha d'espais verds urbans amb manteniment freqüent i utilitzables per la ciutadania. La resta d'espais verds, aproximadament 0,30 ha, són espais residuals sense ús definit o zones de transició amb l'entorn natural, i no estan realment a disposició de la població de manera efectiva.

El treball detecta un potencial de millora en el manteniment i proposa tres línies encaminades a incrementar la qualitat dels espais verds i de l'arbrat viari, la millora de les connexions i accessibilitat en aquests espais i la millora de l'organització del servei. El treball fa una proposta d'actuació en els propers 7 anys.