El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC) va aprofitar que Igualada és ciutat Europea de l'Esport per presentar la jornada del 25 d'abril dedicada a l'educació física entre els més joves. A tot Catalunya, ja hi ha inscrites 160 escoles i més de 16.000 alumnes. COPLEFC ha elaborat un manifest del 2019 que serà l'eix en comú de totes les celebracions que es facin arreu del país. Igualada també es preveu que hi tingui una alta participació.

La jornada promoguda per COPLEFC té com a finalitat promocionar els hàbits en els infants i joves per a la pràctica de l'educació física a l'exterior dels centres educatius, amb l'objectiu final que per un dia totes les activitats del centre estiguin relacionades amb l'educació física fora de l'escola. La celebració del DEFC del 2018 va aplegar 135 centres educatius de Catalunya, amb un total de 14.230 alumnes. Durant aquella tercera edició, 10 centres educatius de la capital de l'Anoia van participar en les jornades amb un total de 1.554 alumnes. Per a aquest any, la COPLEFC ja té inscrits 157 centres educatius de tot el principat, amb 15.678 alumnes. En paraules de Pere Manuel, president de COPLEFC, «l'educació física va més enllà de l'esport, són uns hàbits saludables que ens acompanyen tota la vida, contra els costum del sedentarisme».

A causa d'una indisposició d'última hora, Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de Catalunya, va ser substituït per Oriol Marcé, subdirector general d'Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Marcé va destacar la jornada com un fet per visibilitzar la situació de les escoles, on, d'una mostra de 10.000 infants i joves enquestats, tan sols el 56% complia l'objectiu assenyalat per l'OMS de practicar 60 minuts d'esport al dia. I de tots els participants a l'enquesta, un 25% no arribava a fer esport un cop a la setmana. Per a Marcé, l'objectiu ha de ser que l'hora d'esport al dia sigui practicada per totes les franges d'edat, fins als universitaris.

Aleix Gabarró, subdirector general d'Ordenació Curricular del departament d'Educació, va destacar la transversalitat en el circuit curricular dels alumnes de l'educació física, present en els valors, l'esport, l'àmbit social i professional del curs acadèmic, i va subratllar que l'àmbit d'implementació s'haurà de fer dins les hores lectives, tant de primària com de secundària.