Els partits polítics representats al ple d'Igualada van acordar en la darrera sessió plenària, celebrada dimarts a la nit, comparèixer com a ajuntament en qualitat de part demandada en el procediment ordinari interposat per l'Advocacia de l'Estat, en representació de l'administració general de l'Estat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, sobre la impugnació de l'acord del 20 de novembre de l'any passat. Es tracta d'una moció no-resolutiva de suport del consistori igualadí al Parlament de la Generalitat on es reprovava el paper i el discurs del rei Felip VI del 3 d'octubre del 2017. Tots els partits representats excepte el PP, que es va abstenir, van donar suport a la compareixença davant de la justícia.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (abans CiU ara PDeCAT), va denunciar l'actitud de l'Estat, perquè considera que amb el contenciós cerca limitar les llibertats dels polítics locals a poder debatre el que sigui al Parlament de Catalunya, òrgan sobirà de la població. La demanda va ser qualificada d'escandalosa per part de la CUP, i el PP va lamentar que un consistori tracti temes que no són de la seva competència.

El ple d'Igualada, el penúltim del mandat si no n'hi ha d'extraordinaris, va tractar altres temes. En el bloc econòmic, la regidora d'Hisenda, Montserrat Duch, va detallar la liquidació de la balança econòmica del consistori igualadí. Amb els ajustos per inversions finançades del departament de Tresoreria del 2017 i amb despeses i inversions amb recursos cor-rents de l'any passat, dels 818.000 euros que l'Ajuntament tenia com a romanent el 2018, el resultat pressupostari ajustat ha estat de 3,32 milions d'euros en positiu. L'estalvi net s'ha situat en 3,54 milions d'euros, el 7,36% dels ingressos corrents liquidats, i l'endeutament consolidat, que engloba ajuntament, organismes autònoms, PIMA, Terrenys Avinguda Catalunya, Igualada en Acció i Consorci Sociosanitari d'Igualada, ha estat de 3,410 milions el 2018, el 58,38% dels ingressos cor-rents liquidats.

Durant el ple també es van aprovar dues bases específiques per a la dinamització econòmica: una primera en relació amb subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables per part d'empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre, i una segona, de subvencions a persones desocupades que s'estableixin com a treballadores autònomes per posar en marxa una activitat. Les bases de totes dues podran ser consultades al departament de Dinamització Econòmica, a l'avinguda Mestre Muntaner, 86, i a la secretaria de l'Ajuntament d'Igualada, respectivament. El PPi ERC van demanar més esforços per a aquesta finalitat i la votació es va resoldre amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció de Decidim Igualada.

El consistori va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament d'Igualada a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, a partir de la qual, i a través de l'òrgan col·legiat de l'Assemblea Urbana de Catalunya, governs locals, teixit social i econòmic del país i Generalitat treballaran en una taula conjunta per a un desenvolupament social, ambiental i econòmic.

L'adhesió s'emmarca en els esforços institucionals d'escala internacional per procurar una transició ordenada de la població mundial del camp a les grans ciutats, èxode rural que s'estima que al llarg d'aquesta dècada ha invertit la balança del nombre d'habitants i actualment ja més del 50% de la població del planeta viu en grans centres urbans.

Vox no es presenta

En el torn de precs i preguntes del públic, Carlos Vilaseca, coordinador comarcal del partit Vox, va explicar que aquesta formació d'extrema dreta no es presentaria als comicis municipals del 26 de maig.