El Govern de la Generalitat va aprovar ahir un acord perquè sigui un «operador integral de la formació», escollit a través d'una licitació pública, el que gestioni el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell, encallat des de fa anys per desacords a l'administració. L'Ajuntament de Martorell va enviar un requeriment al Govern el mes de febrer passat per reclamar el retorn dels terrenys que ocupa el centre, on actualment només hi ha 50 alumnes, per incompliment del contracte. Però fonts del consistori han indicat a l'ACN que si s'obre el procés de licitació renunciaran a recuperar els terrenys.

Segons el Govern, la licitació garantirà que es tracti d'un «centre integrat» que vetlli perquè hi hagi «activitats formatives de tots els subsistemes de formació professional, i que s'adapti constantment a les necessitats reals de l'automoció».

D'aquesta manera, el de Martorell serà un centre en Automoció on s'oferirà formació de títols i certificats professionals, formació contínua certificada, ocupacional i de demanda per a les empreses del sector, i que es dotarà, quan sigui possible, d'un Consell de Formació i Empresa. Aquest Consell haurà de garantir una participació paritària dels agents econòmics i socials.

La gestió del Centre d'FP d'Automoció de Martorell es farà a partir d'una licitació que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador integral de formació.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), com a titular patrimonial del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell, serà l'organisme que haurà de portar a terme el procediment de licitació de la gestió integral del centre, i serà el responsable del contracte i el seu desenvolupament.

S'haurà de preveure a la licitació un òrgan de seguiment de l'execució del contracte que en farà el seguiment i les propostes formatives. Un cop es constitueixi el Consell de Formació i Empresa, aquest òrgan serà el responsable de dur a terme les propostes formatives.

La composició de l'òrgan de seguiment de l'execució del contracte inclourà representants de la Generalitat i de tots els agents econòmics i socials. Concretament, estarà format per catorze representants del Govern, dos de Comissions Obreres (CCOO), dos de la Unió General de Treballadors (UGT), un de Foment del Treball, un de PIMEC, un de l'Ajuntament de Martorell i dos representants del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya.

Els membres del consorci formaran part del Consell de Formació i Empresa i del Consell Sectorial de l'Automoció, quan es constitueixin, i s'haurà de garantir una participació paritària dels agents socials i econòmics.