Igualada tindrà un nou espai obert i nous habitatges de protecció a la zona de Cal Font, on actualment s'hi alça el cinema Kursal, tancat definitivament fa cinc anys. El canvi proposat inclou destinar la meitat dels habitatges a pisos de protecció oficial i l'obertura de l'illa permetrà unir en un passatge en forma d'"L" els carrers Sant Magí amb carrer del Retir, aprofitant l'antiga sortida d'emergència del cinema.

Els nous usos del cinema han requerit una modificació puntual del Pla general d'ordenació sobre la clau que defineix l'ús de l'immoble, de titularitat privada. De clau 3 "Sisetema d'equipaments" s'ha passat a catalogar-ne l'ús de l'espai com a clau 8 "Edificació contínua grau II". La proposta recull destinar l'espai a zona comercial per a les plantes baixes i a habitatge, les superiors.

El ple de dimarts al vespre va aprovar per majoria absoluta. A les files de l'alcalde Marc Castells hi havia la baixa per maternitat de la regidora de Dinamització Econòmica Patrícia Illa, però Jordi Riba, del Partit dels Socialistes hi va votar a favor per completar la majoria. El punt va ser aprovat pels vots dels regidors de l'equip de govern, el del PSC i amb l'abstenció de la resta de regidors del PSC, els d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), els de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), el de Decidim Igualada (DI) i el del Partit Popular (PP).

Enric Conill (ERC) considera que en el PDeCAT hi manca una visió de conjunt de la ciutat. Punt de vista compartit per Jordi Riba (Socialistes) i Albert Mateu (CUP), els quals van demanar novament la redacció d'un nou Pla general per a Igualada. Mateu va reiterar la posició contrària de la CUP en quant a "les modificacions a la carta que al llarg de la legislatura ha practicat l'equip de govern". Una posició que també va compartir el portaveu de DI, Ruben Dario. Per la seva banda, Joan Agramunt (PP), es va distanciar dels grups d'esquerra. Es va abstenir, però va recordar que el darrer Pla urbanístic que es va discutir, el que modificava l'actual, significava «la ruïna dels propietaris que estaven afectats per les modificacions adients i pels plans de millora urbana d'aquell moment».

Durant el torn de precs i preguntes, Eva Pedraza (CUP) va lamentar que una baixa per maternitat no es trobi recollida en les mesures de conciliació del règim municipal i que no es pugui delegar el vot, com passa per exemple al Parlament. Una queixa recollida per l'alcalde, qui ha recordat que mentre altres règims d'instàncies superiors sí que recullen aquesta opció, ara com ara, la Llei de Base de Règim Local no ho permet.

El ple també va aprovar les subvencions a les 186 entitats, entre centres educatius, AMPAS, associacions i fundacions que ha rebut 412.453 euros, en conjunt. DI s'hi va abstenir.

Novament, l'Ajuntament d'Igualada va avalar un crèdit del Consorci Sociosanitari d'Igualada per valor de 750.000€ al Banco Santander. A la votació. El PDeCAT es va quedar sol aprovant-la. La resta de forces es van abstenir en aquest punt.

Finbalment, es van aprovar per unanimitat les bonificacions dels impostos sobre construccions als Serveis Educatius Cavall de Cartró, Anoia Club Gimnàstic, la Generalitat de Catalunya i Apinas en relació a les adequacions a la llar d'infants La Rosella, les mesures contra incendis, l'ampliació de l'Institut Badia i Margarit i les reformes de Cal Salinas, respectivament.

Les vídeo actes del ple de l'Ajuntament d'Igualada en proves

El consistori igualadí ja ha instal·lat al Saló de Plens les noves càmeres i sistema d'enregistrament per enregistrar les sessions, un sistema que a partir del mes de juny tindrà validesa legal. El sistema compost per tres càmeres és controlat per un software d'anàlisi de veu intel·ligent -iOn-, el qual de forma automàtica enquadra els regidors i regidores de la sala en el moment d'intervenir, oferint un primer pla. D'acord amb el que "escolta", el programari fa la realització, producció i d'operador de càmera, emet la senyal final per poder seguir els plens en streaming per internet i alhora, enregistra el so de l'esdeveniment.