El desenvolupament de l'aeròdrom Igualada-Òdena s'està treballant des de les administracions per dos vessants. D'una banda, el pla director urbanístic de la conca, i de l'altra, el pla director urbanístic i aeroportuari de l'aeròdrom, «un document molt aeronàutic que es limitarà al perímetre mínim de la pista i les infraestructures necessàries per gestionar-la», segons va detallar el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, que va assegurar que l'aeròdrom serà el resultat d'«una combinació dels dos plans». Per la seva part, Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures i Mobilitat, va dir que s'està treballant en «l'avanç del pla, el primer document que es redactarà per construir el pla director urbanístic, i que es presentarà el juny».

Gavín també va anunciar la creació d'un projecte de servei 24/7 per als heliports de Catalu-nya, per aconseguir una xarxa completa per a la correcta cobertura d'emergències al territori i per millorar les condicions de treball dels professionals.