? Infermera de professió, serà la responsable de l'àera d'Atenció a les Persones