L'Agència de Residus de Catalu-nya (ARC) ha aprovat atorgar 4,4 milions d'euros al Consell Comarcal de l'Anoia per a la millora d'infraestructures, instal·lacions i processos de tractament de residus de la planta de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals de Jorba. D'aquesta manera, mitjançant la modificació d'un conveni aprovat el mes de novembre que atorgava a l'ens local 2,5 milions d'euros, la subvenció definitiva creixerà gairebé 2 milions d'euros més. La partida provindrà del Fons de Gestió del cànon de residus municipals.

Segons explica el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la inversió consolida l'aposta de l'executiu «per afavorir la transició de l'economia lineal, d'usar i llençar, a l'economia circular, de la reutilització i la transformació dels residus en recursos, fet que genera creixement econòmic sostenible, innovador, amb valor afegit i ocupació de qualitat».

L'actuació a la planta de Jorba consistirà a adequar i estabilitzar els talussos que afecten les zones de treball. També s'hi realitzaran obres per millorar els processos de compostatge, l'eficiència i la capacitat de tractament de la fracció orgànica.

Aquesta planta de compostatge dona servei als municipis de la comarca de l'Anoia i rep també fluxos procedents de comarques veïnes. Amb les modificacions de la planta de tractament, la seva capacitat se situarà al voltant de les 10.000 tones anuals. El sistema de compostatge serà mitjançant trinxeres ventilades.