L'Ajuntament d'Esparreguera rehabilitarà la coberta de l'hospital vell, un edifici situat al carrer de les Hortes que actualment està en desús i en un deficient estat de conservació. La Diputació de Barcelona ha lliurat recentment al consistori el Projecte bàsic i executiu i l'Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació de la coberta de l'immoble, que ha de permetre restaurar el sistema estructural i constructiu d'aquesta part, com a primera fase d'intervenció programada en el Pla Director de l'edifici, aprovat per l'Ajuntament d'Esparreguera. L'import previst de les obres és de 344.860 euros, que assumirà en la seva totalitat el consistori.

Es tracta d'un conjunt arquitectònic que forma part del Catàleg Municipal de Béns a protegir perquè té valor des dels punts de vista arqueològic, arquitectònic, ambiental i paisatgístic, alhora que és testimoni històric i de memòria col·lectiva de la població. Per aquest motiu, l'Ajuntament va aprovar el 2018 el Pla director de l'edifici, que en preveu la rehabilitació absoluta, així com la definició dels possibles usos públics. Aquest pla consta de tres etapes dividides en 17 fases: la primera abraça la rehabilitació integral de l'immoble; la segona, la millora de l'entorn més immediat; i la tercera, l'arranjament dels accessos i camins. El pressupost total del projecte és d'aproximadament 4.700.000 euros.