L'Ajuntament d'Olesa va aprovar en el ple de dilluns els sous i les indemnitzacions que rebran els regidors. El Bloc Olesà, que governa en minoria, va rebre el suport de Junts i va poder tirar endavant la seva proposta. L'alcalde, Miquel Riera, cobrarà 50.000 euros mensuals bruts i tindrà una dedicacio del 100% de la jornada. També tindrà dedicació del 100% de la jornada el regidor Jordi Martínez, amb un sou de 40.000 euros bruts anuals. Hi haurà tres regidors més amb dedicació parcial, que són: Lourdes Vallès, Xavier Rota i Jordi López (dotada amb 14.000 euros bruts anuals en 14 mensualitats).

La resta de regidors i regidores, tant del govern com de l'oposició, cobraran per assistència a òrgans col·legiats, 220 euros pels plens; per les Juntes de Govern Local, 195; i per assistència a les comissions informatives, 80 euros. A més, cada grup municipal percebrà 3.300 euros anuals, i 60 euros mensuals per cada regidor electe.

El ponent del punt, Dídac Solà, del Bloc Olesà, va explicar dilluns al ple que per calcular les retribucions i dietes s'havien seguit recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya i que s'havia fet «una retribució equilibrada per assistència a plens, comissions i juntes de govern en la línia dels municipis del voltant».

Marc Serradó, regidor de la CUP-Amunt, va argumentar el vot en contra perquè «el nostre codi ètic inclou la limitació del sou dels càrrecs electes perquè no superin els 28.000 euros l'any».

Per la seva banda, Marola Cantarell, regidora d'ERC, també hi va votar en contra perquè «aquest mandat tot i haver-hi 4 regidors menys a l'equip de govern [d'11 han passat a 8], no entenem que amb menys regidors es baixi també el nombre de regidors amb dedicació exclusiva».

La regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, s'hi va oposar «perquè per fer aquesta proposta l'equip de govern no ha comptat amb els regidors d'altres partits».

Domènec Paloma, regidor de JuntsxCat, va mostrar el seu vot favorable a la proposta «perquè les retribucions, en relació amb els municipis del voltant, estan en la franja baixa», i va demanar que «no fem demagògia perquè tots els càrrecs electes cobren per fer la seva feina».