Una trentena de joves de Castellolí han debatut al llarg de les dar-reres setmanes sobre quines són les necessitats que tenen com a franja de població i què els agradaria que l'àrea de Joventut de l'Ajuntament dugués a terme al poble.

Per aprofundir en aquesta reflexió, van visitar l'Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí per veure l'equipament i les propostes d'activitats que es fan en altres municipis. A partir d'aquí es va generar un debat al voltant d'aquelles activitats que ja es duen a terme al municipi i sobre com s'hi impliquen els joves, així com quines noves propostes plantegen per tal d'enriquir i eixamplar l'oferta.

El treball va continuar amb la visita dels tècnics de l'Oficina Pla Jove de la Diputació, que van explicar als joves la importància de disposar d'un Pla Local de Joventut que reculli les seves propostes i de centrar-se en 6 eixos fonamentals de les polítiques de Joventut (Cultura i Oci, Formació, Salut, Participació Ciutadana, Cohesió Social i Ocupació). Alhora, els tècnics van escoltar l'opinió dels joves per elaborar la diagnosi inicial per a la redacció del pla.