L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha valorat positivament que s'hagi fet un pas endavant amb el nou Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA), del qual el Govern va anunciar la setmana passada la licitació del contracte per a la concessió de la gestió i explotació com a espai de formació integral del sector de l'automoció.

«És el que hem estat demanant en els darrers anys: que es posi en funcionament i que hi hagi un ens que es faci càrrec de la gestió integral, que obri portes i que el centre estigui ple d'alumnes, futurs operaris de la indústria de l'automoció. Sempre hem volgut que el centre doni cabuda a tots els nois i noies de Martorell que vulguin treballar en el sector de l'automoció», ha manifestat Fonollosa.

Per a l'alcalde martorellenc, aquest pas fet públic la setmana passada pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, obre un nou període que ha de situar el CFPA com un equipament de referència del sector, i reforçar el paper de Martorell com a capital de l'automoció de Catalunya, amb una formació específica i de qualitat que permeti als alumnes ocupar els llocs de treball que crea el teixit empresarial de la zona.

«Som la capital de l'automoció, amb un gran pol industrial, amb SEAT i altres empreses que demanen una preparació idònia per cobrir els llocs de treball de les seves fàbriques. Aquest centre no només és un centre de formació, sinó que garanteix que els nois i noies surtin amb una titulació específica i amb moltes possibilitats de trobar feina com a mà d'obra qualificada en el sector de l'automoció a l'entorn de Martorell», ha subratllat Fonollosa.

El procés que s'obre amb la licitació arriba després de la reivindicació constant de l'Ajuntament. Al ple del mes de gener d'enguany es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la reversió de la cessió gratuïta dels terrenys de l'any 2009 per a la construcció del centre. El conveni establia que si aquest no es posava en funcionament en el termini de 5 anys i si es constatava que no complia la seva funció i no treballava a ple rendiment, es podia revertir.

Aquesta mesura de pressió de l'Ajuntament, amb el consens de tots els grups, va culminar amb un acord, l'abril, entre les conselleries de la Generalitat implicades en el centre, per desencallar-ne la gestió.

L'alcalde de Martorell va manifestar el seu optimisme arran d'aquell acord i va reivindicar com a necessària «la pressió exercida per tots els grups de l'Ajuntament de Martorell a la Generalitat per desencallar la situació i fer possible que el Centre de Formació Professional d'Automoció aculli 12.000 alumnes l'any i que s'hi facin els tres tipus de formació».

El CFPA impartirà la formació inicial i també la formació professional per a l'ocupació de persones en atur i en actiu.