Igualada ha augmentat progressivament el percentatge de recuperació de residus generats i separats selectivament i ha aconseguit arribar gairebé al 35%, segons confirmen les xifres de l'any passat, dades que l'Ajuntament ha posat en relleu perquè es venia d'uns índexs molt baixos. L'any 2017 la ciutat havia reciclat menys d'un terç de les deixalles (el 30%).

La fracció de recollida selectiva, doncs, continua augmentant seguint la tendència dels últims anys, fins i tot d'una manera més ràpida. Així, es passa d'un 27% el 2016 i un 30% el 2017, a un 35% el 2018. Un salt sensible del 5% aquest darrer any.

Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, fa una valoració molt positiva d'aquests indicadors, que d'una banda són gràcies a la ciutadania, que cada vegada està més conscienciada, i de l'altra, ha posat en valor la feina que fa l'Ajuntament amb campanyes informatives que porten a terme els agents cívics, amb la promoció de les recollides sobretot al comerç i amb el seguiment general que es fa.

En aquest sentit, recorda la recent posada en marxa d'una iniciativa de reciclatge, en la qual Igualada és ciutat pilot, anomenada Reciclos, que vol, amb l'ús de la tecnologia mòbil, augmentar el reciclatge dels envasos.

També destaca l'aposta que ha fet el govern de la ciutat en aquesta àrea, ja que ha creat una regidoria específica a la sostenibilitat.