L'Ajuntament de Piera posa en marxa dos processos de participació per fer suggeriments i propostes sobre el contingut de dues ordenances. D'una banda, la que regula els horaris de tancament per a bars i restaurants; de l'altra, la que fa referència al soroll i la contaminació acústica. El consistori ha publicat dos esborranys per tal que la ciutadania els prengui com a models per suggerir després els canvis que consideri oportuns. Les propostes es podran presentar via instància del 26 d'agost a l'11 de setembre.

Un cop recollides, es debatran en el següent ple municipal per tal d'aprovar les dues ordenances de manera provisional, si escau. Posteriorment, les dues ordenances disposaran de 30 dies per a la presentació d'al·legacions.