L'Ajuntament d'Esparreguera ha obert el període perquè les famílies monoparentals del municipi puguin demanar la reducció de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Tenen temps fins al proper 25 de setembre.

Els únics requisits per beneficiar-se de la subvenció són tenir el reconeixement de família monoparental en data d'1 de gener del 2019, estar empadronada a Esparreguera i ser titular de l'immoble, que ha de ser destinat a primera residència, sempre que el seu valor cadastral no sigui superior a 150.000 euros. Per poder demanar aquest ajut també és necessari que el titular hagi satisfet prèviament l'import de l'impost i que no tingui deutes pendents amb l'Ajuntament ni amb cap altra administració.

La subvenció, segons han explicat fonts dels mateix consistori, és oberta a totes les persones que compleixin els requisits. L'import total màxim que destinarà el consistori és de 10.000 euros i s'atorgaran tenint en compte una bonificació del 50% de la quota quan l'immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família. També es pot considerar de fer una rebaixa del 25% quan l'immoble tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família. El tràmit es pot portar terme tant de manera telemàtica, a l'apartat de tràmits electrònics del web municipal, com presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Qui hi té dret

El concepte de família monoparental inclou les famílies formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona; la persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella; persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d'elles; qui té la guarda dels fills i no percep pensió d'aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l'import de l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya ((569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals); i persones amb fills que hagin patit violència masclista o abandonament de l'altra part progenitora. Esparreguera aplica els criteris de la Llei catalana de suport a les famílies.