L'Ajuntament d'Espareguera ha posat una data final per a l'actual mercat municipal, el 18 de març del 2020. En aquesta data s'acabarà la concessió per als actuals paradistes de les cinc parades que encara hi mantenen l'activitat. Només cinc, el que també és un clar indicador de en quin estat es troba aquesta instal·lació. L'Ajuntament planeja fer una renovació total del model per aconseguir que en aquest espai, convenientment remodelat, hi hagi més activitat com a centre d'esbarjo, cultura i gastronomia que no pas com a un mercat convencional. Un exemple aplicat en algunes ciutats espanyoles i europees.

La regidoria de Comerç d'Esparreguera va comunicar la setmana passada als paradistes aquesta decisió. L'argument que els polítics aporten és que l'Ajuntament no pot continuar assumint la despesa que genera aquesta instal·lació, que s'apropa al 75% del total de la despesa necessària per fer-lo funcionar. Es tracta d'un mercat amb una ocupació molt baixa i la seva rendibilitat entra en una situació d'un peix que es menja la cua, en la qual no hi ha sortida econòmica.

El mercat municipal és un edifici centenari, que data de l'any 1911. Disposa de 20 punts de venda i de 559 metres quadrats de superfície comercial. El cost anual del seu manteniment és de 87.000 euros i els ingressos que genera amb el nivell d'ocupació actual són de 24.000 euros. Aproximadament el 28% de la despesa es cobreix mitjançant els rebuts dels paradistes, mentre que el 72% restant correspon a l'aportació de l'Ajuntament.

El govern municipal d'Esparreguera ha donat a conèixer els cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona del 2018, que indiquen que la proporció d'inversió municipal és pràcticament inversa en la resta de municipis de la província amb mercats. La mitjana indica que el percentatge d'autofinançament se situa en el 73%, mentre que l'aportació dels ajuntaments és del 25%.

A part d'aquesta situació, els propers anys no es preveu un canvi a millor en el resultat econòmic, ja que l'equipament necessita que que se substitueixin les finestres i que es reparin les cambres frigorífiques.

El govern municipal d'Esparreguera també explica que la consultora USTE ha elaborat un informe en el qual ha valorat la reforma integral, que se situaria entre el mig milió i el milió d'euros.