El ple de l'Ajuntament de Calaf ha aprovat definitivament i per unanimitat el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana. L'acord entre els grups, després dels darrers quatre anys de mandat en què va dominar la discrepància i el desacord, ha estat una de les novetats del nou cicle polític.

Els grups de Junts per Catalu-nya (Junts) i Grup d'Independents per Calaf-Veïns amb Veu (GIC-VV) van agrair a la regidora d'Esports i Participació ciutadana, Mercè Biosca, haver-se reunit amb els seus grups, haver estat receptiva i haver acceptat la majoria de les esmenes que aquests grups hi van presentar.

El pressupost de l'exercici 2018 no va tenir unanimitat, però en aquest cas la majoria absoluta dels republicans de JxCalaf va ser suficient. Llavors, els postconvergents de JxC- i GIC-VV hi van votar en contra.

El portaveu de Junts, Joan Caballol, va argumentar el seu vot negatiu i va afirmar que no posen en dubte que formalment els números siguin correctes, però que, d'altra banda, no es poden fer responsables de les vinculacions i moviments de les partides municipals. Per la seva banda, el portaveu de GIC-VV, Jaume Simó, va dir que el seu grup no disposava de prou dades per votar-hi favorablement.

En la mateixa sessió es va aprovar la modificació del POUM en els sectors SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7 per guanyar metres per a sòl industrial. La proposta va ser aprovada per 7 vots a favor, els de JxC-AM i els vots en contra dels grups de Junts i GIC-VV. El portaveu de Junts, Joan Caballol, va posar en dubte els informes de la secretaria de l'Ajuntament de Calaf. Caballol va afirmar que aquesta modificació dels terrenys urbanitzables va en contra dels interessos dels vilatans. També va acusar l'equip de govern de poca transparència en el procediment.

En aquesta sessió, Calaf va celebrar el primer ple ordinari d'aquest nou mandat 2019-2023 i va estrenar el nou sistema d'acta digital.