L'Institut Català del Sòl, Incasòl, promou la venda de les parcel·les de què disposa a la comarca de l'Anoia. Són dotze parcel·les de diferent tipologia que sumen 74.643 m2 de sòl per a activitats econòmiques situades als sectors Can Parera a Castellolí, els Plans de la Tossa a Santa Margarida de Montbui i la Riera de Castellolí de Vilanova del Camí.

En l'anunci de venda, l'administració catalana indica que les parcel·les en comercialització són per a indústria aïllada i entre mitgeres destinades a usos industrials i comercials. Totes elles disposen dels serveis necessaris per instal·lar-hi tota mena d'indústries i estan ben comunicades amb la xarxa de carreteres.

Aquestes són les darreres parcel·les en venda de l'Incasòl a la comarca de l'Anoia i tenen un finançament de fins al 70%. Els sectors on són situades són àrees d'activitat econòmica en consolidació on ja hi empreses instal·lades com Abacus, Grup Engind, Teclim, Caldereria Dayma, Alancar Express, entre d'altres.

Les set parcel·les del sector dels Plans de la Tossa a Santa Margarida de Montbui sumen una superfície total de 36.033,15m2 de sòl. Dues parcel·les són entre mitgeres i les 5 restants, aïllades, amb una superfície que oscil·la entre els 3.200 m2 i els 17.500 m2. El preu de venda va dels 60 als 70 euros per metre quadrat.

La parcel·la número 5 del sector Can Parera de Castellolí en comercialització té 3.048 m2 destinada a indústria entre mitgeres. El preu de venda és de 55 euros/m2; i és la darrera parcel·la en venda de l'Incasòl en aquest sector.

Les quatre parcel·les del sector la Riera de Castellolí de Vilanova del Camí sumen en total 35.561,99m2 de sòl. Són de tipologia aïllada gran i oscil·len entre els 3.200 i els 17.500 m2 de superfície. El preu de venda és de 65 euros per m2. Les sol·licituds es poden presentar fins a les 2 del migdia del dia 18 d'octubre.