L'Ajuntament d'Olesa ha obert una nova línia d'ajuts per fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació. És un paquet de subvencions que tenen com a objectiu fomentar l'activitat econòmica i incentivar les empreses que generin ocupació. Les sol·licituds per accedir a aquestes subvencions es poden presentar fins al 23 d'octubre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, segons ha informat l'Ajuntament.

Hi poden accedir les persones que hagin posat en marxa una activitat de caire econòmic al municipi durant aquest darrer any, des de l'1 de desembre del 2018 fins al 2 d'octubre del 2019.

Aquesta és la tercera edició consecutiva d'aquests ajuts de dona l'Ajuntament d'Olesa. L'import de la subvenció està supeditat al nombre de candidatures presentades que superin la valoració mínima exigida fins a exhaurir la partida pressupostària, que és de 15.000 euros. L'import individual màxim subvencionable és de 2.000 euros i no es podrà superar el 50% del cost de l'activitat.

Poden optar a les ajudes les persones que hagin iniciat una activitat econòmica o professional al municipi entre l'1 de desembre del 2018 i el 2 d'octubre del 2019, que disposin de llicència de nova activitat i no tinguin deutes amb l'administració.

Les propostes presentades es valoraran des del departament de Promoció Econòmica i es tindrà en compte la inversió realitzada, les contractacions de personal efectuades i l'existència d'un pla de viabilitat assessorat pel mateix departament. «En el barem de puntuació, es prioritzarà la creació de llocs de treball i també que hi hagi una oferta diversificada», destaca el coordinador del departament de Promoció Econòmica, Vicenç Tur.