Una desena de carrers del sector del barri adober del Rec es veuen afectats a partir d'avui per la presència de les botigues efímeres fins al proper dissabte. La celebració del REC Experimental Stores, amb l'ocupació d'una seixantena d'adoberies, provocarà el tall de trànsit als carrers Joan Mercader, Traginers, Joan Godó,

Baixada Sant Faust (des del carrer Sol a Ronda del Rec, que només serà de sentit de baixada),

baixada Calot, baixada de la Unió,

carrer Concepció amb placeta Blanquers, Creueta amb Sant Ignasi (obert si el volum de trànsit ho permet en sentit sud fins a Ronda del Rec), carrer del Sol (entre els carrers Creueta i Baixada Unió), carrer Sant Antoni de Baix (de placeta Blanquers fins al car-rer Llagasta), i el carrer Llagasta.

La ronda del Rec es tallarà de forma intermitent a l'alçada de la rotonda amb l'avinguda Àngel Guimerà durant el dissabte.