L'Ajuntament d'Esparreguera ha demanat a l'empresa Aigües Vidal que identifiqui l'origen de les males olors que se senten a la xarxa pública. La regidoria d'Aigua, Energia i Residus ha sol·licitat a l'empresa distribuïdora d'aigua que «realitzi noves analítiques a l'aigua procedent de la Mina i mantingui informada la ciutadania sobre l'origen de les males olors», segons ha fet públic el consistori en un nota en el seu web. Fa un any ja es va produir una altra afectació a l'aigua de la Mina, que va suposar que l'Ajuntament no deixés fer servir aquesta aigua fins a l'estiu passat.

En un comunicat, la compa-nyia d'aigües afirma que, tot i ser perfectament potable, el dia 23 d'octubre es va interrompre el subministrament d'aigua de la Mina i des d'aleshores es distribueix aigua procedent d'Aigües Ter-Llobregat, per tal d'efectuar més controls amb relació a les males olors. Mentrestant, Aigües d'Esparreguera ha fet arribar a l'Ajuntament uns primers resultats d'analítiques efectuades el passat 28 d'octubre sobre mostres procedents de la Mina que certifiquen que els valors avaluats es troben dintre dels paràmetres normals de potabilitat.

Després de rebre aquestes analítiques, la regidoria d'Aigua, Energia i Residus de l'Ajuntament ha sol·licitat una anàlisi més detallada per avaluar altres paràmetres que puguin explicar l'origen de les males olors procedents de l'aigua de la Mina.

Segons ha explicat el regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, «s'han requerit analítiques ampliades a la companyia d'aigües perquè la certificació presentada fins ara no revela l'origen de les males olors». Les analítiques que certifiquen la qualitat de l'aigua d'Aigües d'Esparreguera Vidal SL són públiques i estan publicades al web de l'Ajuntament.