El pressupost de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per al proper any 2020 ascendirà a 22.027.667 d'euros, segons un avançament de la previsió de comptes municipal que ha fet el govern local. El pressupost creix un 3,56% respecte al del 2019 (21.243.479 euros) i, sempre segons les fonts del mateix equip de govern, hi ha un esforç important per dur a terme polítiques socials, amb una partida que en el seu conjunt serà de 1.427.638,55 euros.

Pel que fa a inversió, l'equip de govern ha previst destinar un milió d'euros per repartir, entre d'altres, al pavelló Salvador Boada, a Cal Puigjaner i a la renovació de parcs infantils.

La proposta, que ja va ser presentada públicament, preveu un increment de pressupost de 784.188 euros (3,56%). L'increment es pot afrontar, segons les mateixes fonts, perquè hi ha prevista una millora en el ingressos, per l'actualització de les ordenances fiscals. També es preveu recaptar més diners a través dels impostos ICIO i per l'aportació de tributs de l'estat, una tendència ja dels darrers anys. També varia en positiu les aportacions de l'administració catalana, a través del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per afrontar les necessitats en serveis socials.

En el capítol de despeses, l'Ajuntament d'Olesa haurà de fer front a una pujada salarial del 3,3%, compromesa amb els seus treballadors. El cost de la plantilla és de 434.972,30 euros més. Ara aquesta partida ascendeix a un total de 8.792.680, 80 euros. Una part de la pujada en la partida de personal és fruit de la política de millorar la qualificació i la formació de la plantilla que es traduirà en millor servei i eficiència a la ciutadania, segons han explicat fonts municipals.

Encara en despeses, una altra de les partides que s'incrementarà és la de benestar social amb 346.025.55 euros més i que arribaria a 1.427.638,55 euros el 2020 (el 2019 ha estat d'1.081.613 euros). L'alcalde destaca que la major part d'aquest augment es destinarà al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) perquè és un servei «que cada vegada té més demanda per la Llei de dependència i per l'envelliment de la població». Miquel Riera ha explicat que una bona part dels ingressos de més que arribaran enguany pertanyen a un increment del contracte programa de la Generalitat per donar cobertura a les necessitats d'aquest servei.

També s'incrementaran les partides de mobilitat (71.100 euros) per intentar fomentar el transport públic i la de Seguretat Ciutadana (67.584 euros) per donar compliment amb el compromís del consistori amb la Policia Local de renovació del vestuari i equipació. Pel que fa a altres partides de despeses, Obres i edificació es dotarà amb 323.150 euros per sufragar la redacció de projectes i l'inici de les tasques per buidar el Cementiri Vell i que tindrà un cost previst de 100.000 euros.

De totes maneres, si la diferència en percentatge entre el pressupost del 2019 i el del 2020 es justifica gairebé en l'increment de sou, en els comptes municipals, a part d'increments de despesa també hi ha d'haver partides que es retallen o es redueixen. En aquest aspecte, el capítol d'alcaldia té una rebaixa de 39.000 euros (queda en 220.830) i Economia i hisenda es redueix en 68.000 euros (queda en 1,4 milions d'euros).

Pel que fa a les inversions, la previsió del pressupost 2020 és que s'hi destini poc més d'un milió d'euros, 500.000 euros en manteniment dels diferents equipaments municipals, petits arranjaments de via pública i jardineria. Hi haurà alguna partida més petita, 50.000 euros per a senyalització viària, 80.000 euros per a l'enderrocament de l'edifici vell de la Policia Local i 90.000 euros per a Cal Puigjaner.