Aquesta setmana, l'alumnat d'ESO de l'institut Pla de les Moreres de Vilanova comparteix amb 38 alumnes estrangers un nou projecte Erasmus. Ho fan a les aules, però també a casa, perquè hi ha 38 famílies, triades per sorteig, que faran l'acollida. Els alumnes tenen uns dies d'experiències educatives i socials i els vilanovins també donen a conèixer la població.